Privat

Udlændingeret

LRP har erfaring med at rådgive i forbindelse med familiesammenføring, opholdstilladelse og asyl. Vi
kan hjælpe dig, så behandlingen og afgørelsen af din sag sker på den rigtige måde. 

Indledning

Reglerne for familiesammenføring, opholdstilladelse og asyl er komplicerede regelsæt, der er under konstant forandring. Vi anbefaler derfor, at du søger advokatbistand, hvis du er i tvivl om, hvad reglerne er. På den måde er du sikker på, at behandlingen og afgørelsen af din sag sker på den rigtige måde, samt at du får svar så hurtigt som muligt.

 

Asyl

Hvis du er flygtning, og du ønsker at søge asyl i Danmark, skal du indgive din ansøgning her i landet. Man kan ikke søge om asyl i Danmark fra et andet land. 


For at kunne få asyl i Danmark skal du have en velbegrundet risiko for at blive forfulgt på grund af din race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en social gruppe ved at vende tilbage til dit hjemland. Derudover kan du også få asyl, hvis du risikerer dødsstraf, tortur eller umenneskelig behandling.


Får du afslag på asyl, bliver din ansøgning automatisk videresendt til Flygtningenævnet, hvor du har krav på at få en advokat beskikket. Dine advokatudgifter bliver dækket af den danske stat, og du betaler derfor ikke selv for advokathjælpen. Da Flygtningenævnets afgørelse er endelig, er det vores anbefaling, at du får advokatbistand.

 

Familiesammenføring

Har du permanent opholdstilladelse i Danmark eller er dansk statsborger, kan du ansøge om familiesammenføring af din ægtefælle, dit barn eller din samlever. 


Reglerne omkring familiesammenføring ændrer sig ofte, og ansøgningsprocessen kan virke meget kompliceret. 


Hos LRP Advokater har vi erfaring med ansøgningsprocessen, og vi kan derfor hjælpe med at udfylde ansøgningen korrekt, samt indhente alle nødvendige dokumenter, således at ansøgningen lever op til kravene. Vi varetager al kommunikation med Udlændingestyrelsen og rådgiver dig igennem hele forløbet. 


Herudover kan vi hjælpe dig, hvis du er dansk statsborger og ønsker at blive familiesammenført efter EU-reglerne. 


Hvis du som familiesammenført står over for en skilsmisse eller ønsker at flytte fra din ægtefælle, kan vi hjælpe dig med din sag, således at du har de bedste muligheder for at bevare din opholdstilladelse.

 

Permanent opholdstilladelse

Når man får opholdstilladelse i Danmark, får man i første omgang en midlertidig opholdstilladelse, som løbende skal forlænges. Efter en årrække i Danmark vil du med fordel kunne søge om permanent opholdstilladelse, hvis du opfylder betingelserne.

 
Du kan tidligst søge om permanent opholdstilladelse, når du har haft opholdstilladelse i Danmark i 8 år, dog i visse tilfælde allerede efter 4 år. 


Der gælder særlige regler for permanent opholdstilladelse for unge mellem 18 og 19 år. Her stilles ikke de samme krav til arbejde, men derimod til arbejde eller uddannelse efter afslutning af folkeskolen.


Hos LRP Advokater står vi klar til at rådgive dig med din ansøgning om permanent opholdstilladelse.

 

Dansk statsborgerskab

Den vigtigste betingelse for et statsborgerskab er, at du har en permanent opholdstilladelse. 


Derudover skal du kunne dokumentere danskkundskaber, være selvforsørgende, have bestået indfødsretsprøven, ikke have begået kriminalitet samt ikke have gæld til det offentlige. 


Vi kan hjælpe dig med hele ansøgningsprocessen samt hjælpe med at søge dispensation, såfremt du opfylder betingelserne herfor.

 

Arbejdstilladelse

I visse situationer er det muligt at få en opholdstilladelse på baggrund af et arbejde, som man har fået tilbudt i Danmark. Hvis du ikke er nordisk- eller EU-statsborger, skal du opfylde visse krav. De mest kendte ordninger er beløbsordningen, hvor der er krav om en mindsteløn af en vis størrelse, og positivlisten, hvoraf man skal være tilbudt et job inden for nogle specifikke erhvervs- eller stillingsbetegnelser. 


LRP Advokater yder rådgivning samt hjælper dig med din ansøgning om arbejdstilladelse.

Har du spørgsmål vedrørende

Udlændingeret?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

close

Har du spørgsmål vedrørende Udlændingeret ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.