Privat

Forsikring ved tab af erhvervsevne

Hvis du kommer til skade, hvad enten det er på arbejde eller i fritiden, og ikke længere kan arbejde fuldt ud, kan det være, at du er berettiget til udbetaling af ydelse fra din forsikring for tab af erhvervsevne. Vi kan bistå dig og hjælpe dig med at få udbetaling.

Værd at vide om forsikring ved tab af erhvervsevne

Hvis du kommer til skade, hvad enten det er på arbejde eller i fritiden, og ikke længere kan arbejde fuldt ud, kan det være, at du er berettiget til udbetaling af ydelse fra din forsikring for tab af erhvervsevne.
 
Forsikringsdækningen kan have mange forskellige betegnelser bl.a:

  • Tab af erhvervsevne
  • Pensionsforsikring
  • Erhvervsudygtighedsforsikring
  • Invalidepension
  • Uarbejdsdygtighedsdækning
  • Invalideydelse

Forsikringerne tegnes typisk via arbejde, men det kan også være en forsikring, man selv har tegnet via pengeinstitut eller som privat person i et selskab.

Typisk kan man få løbende udbetaling eller engangsbeløb, men man kan også have ret til præmiefritagelse.

Udbetalingerne modregnes, som udgangspunkt ikke i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven, men modregnes, hvis man får udbetalt ressourceforløbsydelse.

Betingelserne for udbetaling er, at man er uarbejdsdygtig på 2 måder: Det skal vurderes, om man rent lægeligt/helbredsmæssigt (lægelig invaliditet) ikke er i stand til at passe arbejdet, men også om man ikke er i stand til at tjene det, man tjente tidligere (økonomisk invaliditet).

Ved sygdom eller skade er de vigtigt, at du får kontaktet de rigtige myndigheder, idet der kan være månedlig udbetaling som supplement til evt. offentlige ydelser.

Det er vigtigt, at der bliver taget kontakt til selskabet/pensionskassen tidligt i et skadesforløb.
 

Funktionsskemaer

Når du har fået udbetaling fra pensionsselskabet/forsikringsselskabet, foretager selskaberne ofte opfølgning, og i den forbindelse fremsendes der funktionsskemaer, som har til formål at kontrollere, om man fortsat opfylder betingelserne for udbetaling, men også sidst men ikke mindst, at der bliver afgivet korrekte oplysninger.

Derfor er det vigtigt, at disse skemaer udfyldes fuldstændig korrekt, idet vi har erfaring for, at uoverensstemmelser mellem skemaet og det faktiske funktionsniveau medfører, at selskaberne stopper udbetalingerne.

Der kan også ske det i et forløb, som vi desværre ofte oplever, at der bliver foretaget overvågning og observation af kunderne.
 

Overvågning

Overvågning kan ske ved at forsikringsselskabet direkte følger, hvad man foretager sig, hvor man handler m.v. Der kan være tale om, at der bliver taget fotos og video.

Herudover bliver man også fulgt på de sociale medier, om man her har oplagt fotos eller oplysninger, som kan tolkes som et funktionsniveau, som selskaberne mener, at du ikke bør have.
 

Anmeldelse og dokumentation

Husk at det er dig, der skal dokumentere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen. Det er dig, der som udgangspunkt skal anmelde skaden til forsikringsselskabet. Husk at registrere dit sygefravær og kontakt læge og kommune, hvis du ikke længere er i stand til at arbejde.
 

Mange faldgruber

Der er tale om et vanskeligt område, hvor der er mange faldgruber. Derfor er det vigtigt, at du får den rette hjælp til at anmelde overfor forsikringsselskabet og udfyldelse af skemaer, men også hvis du har en fornemmelse af, at du bliver overvåget.

Hos LRP har vi altid en medarbejder med speciale i forsikringer, der kan assistere dig. Vi har stor forståelse for, at det kan have store konsekvenser, at et krav bliver afvist. Vi kan bistå dig, uanset hvor du bor i landet, og vi følger dig tæt i hele forløbet.

Vi kan hjælpe dig med at få udbetaling.

Har du spørgsmål vedrørende

Forsikring ved tab af erhvervsevne?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Annette Bendixen

Advokat (L)

D79 25 30 45

M92 82 30 45

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

LRP - Advokat (H)

Svend Aage Helsinghoff

Advokat (H)

D79 25 30 18

LRP - Advokat (L) og Partner

Theresa Dam Andersen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 33

M24 94 96 87

close

Har du spørgsmål vedrørende Forsikring ved tab af erhvervsevne ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.