Privat

Samvær, bopæl og forældremyndighed

Sager, som omhandler vores børn, kalder altid på stærke følelser. Derfor kan det være svært at bevare overblikket, tænke rationelt og måske altid handle ud fra, hvad der er bedst for barnet, når dit barn er centrum i sager ved Familieretshuset, retten eller kommunen eller i skolen.

Samvær, bopæl og forældremyndighed 

Én ting er sikkert; vi forventer alle meget af livet, men ingen er garanteret det forventede. Dette må flere familier hvert år sande, når de af den ene eller anden grund ser sig nødsaget til at gå fra hinanden.

Når livet spiller én et puds, er det altid fordelagtigt at have sagkyndighed inde over banen – i særdeleshed, når det kommer til ens børn. Vi besidder denne sagkyndighed inden for alle de juridiske aspekter, når samlivet brydes.

Spørgsmål angående samvær, bopæl og forældremyndighed opstår altid, når der er børn ind-blandet. Der er næppe tale om simple spørgsmål, men derimod afgørende momenter for dit og ikke mindst dit barns fremtidige liv.

Hvis I kan opnå enighed om samvær, bopæl og forældremyndighed, så er det naturligvis at foretrække. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at få skrevet aftalerne ned, da enigheden ikke altid varer ved. Her står vi også til rådighed for udarbejdelsen af aftalerne, hvor vi vil sørge for at få udredt eventuelle uklarheder på forhånd, herunder at få skrevet vilkårene ned for fe-rie- og erstatningssamvær, men også vilkårene for tvangsfuldbyrdelse, såfremt aftalen ikke overholdes.

Sagens gang i Familieretshuset 

Såfremt I ikke kan opnå enighed, står vi klar til at hjælpe. Vi vil følge dig fra sagens start til slut. Det er vores anbefaling, at du kontakter os allerede fra sagen begyndelse, så vi kan deltage i det første vejledningsmøde i Familieretshuset.

Udgangspunktet er, at samvær, bopæl og forældremyndighed håndteres af Familieretshuset, hvilket tidligere er kendt som Statsforvaltningen.

Familieretshuset foretager en screening af alle de indkommende sager, hvor sagerne inddeles i grønt, gult eller rødt spor. Hvilket spor din sag hører under afhænger i høj grad af konfliktniveauet mellem dig og din tidligere partner.

Selvom der ikke er tale om en nylig samlivsophævelse, kan du stadig kontakte Familieretshu-set, hvis du ønsker omstændigheder angående samvær, bopæl eller forældremyndighed ændret. Dette kunne for eksempel være, hvis du ønsker, at få mere samvær med dit barn eller at få bopælen tillagt dig.

Afgørende for Familieretshusets afgørelse bør altid være, hvad der er til barnets bedste. Det er således af stor væsentlighed, at du får dine forhold belyst bedst muligt, hvilket altid er kernen af det arbejde, vi udfører for vores klienter i børneretlige sager.

Sagens gang ved Familieretten

Nogle sager er ikke egnede til behandling i Familieretshuset. Årsagerne hertil er ofte begrundet i, at Familieretshuset ikke er kompetente i den pågældende sag, eller at konfliktniveauet mellem forældrene er højt.

Familieretshuset har for eksempel ikke kompetence til at træffe permanente afgørelser angå-ende bopæl og forældremyndighed. Disse spørgsmål er således op til Familierettens afgørelse. Mange sager ender desuden til afgørelse ved Familieretten, fordi konfliktniveauet mellem forældrene er højt, og de således ikke kan nå til enighed om samvær, bopæl og/eller forældre-myndighed.

Såfremt din sag skal afgøres af Familieretten, er det altid fordelagtigt at kontakte en advokat. Foruden at repræsentere dig i retten kan en advokat desuden hjælpe med at undersøge, om du kan få fri proces.

Sagen ved Familieretten vil starte ved, at en dommer vurderer din sag.

Såfremt du vælger at lade dig repræsentere af os, vil vi på dine vegne holde et telefonmøde med din tidligere partners repræsentant samt dommeren. På dette møde vil vi komme frem til, hvilket forløb vi finder bedst egnet til sagen.

Der kan enten være behov for, at børnene bliver indkaldt til en samtale med en børnesagkyndig, at der bliver afholdt en børnesamtale, at vi foretager hovedforhandling på dine vegne, eller at der afholdes retsmægling.

Alt afhængig af hvilket forløb sagen skal gennemgå ved Familieretten, vil der blive afholdt et retsmøde eller retsmægling, hvor vi naturligvis repræsenterer dig. Formålet med retsmødet eller retsmæglingen er, at I forældre indgår en aftale.

Såfremt I ikke indgår en aftale, ender sagen i sidste ende ud med, at dommeren træffer en afgørelse i sagen.

I nogle tilfælde vil der være anledning til at anke denne afgørelse, så sagen prøves igen af landsretten. Det vil vi naturligvis være med til at vurdere, og såfremt det bliver aktuelt, er vi altid klar til at foretage dette skridt på dine vegne.

Såfremt du har en sag, der omhandler samvær, bopæl og/eller forældremyndighed, kan du således trygt henvende dig til LRP Advokater. På kontoret vil vi møde dig i øjenhøjde, og din sag vil blive løftet af mangeårige erfaring inden for området. Vi vil derfor kunne yde dig kompetent rådgivning igennem hele sagsforløbet.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Har du spørgsmål vedrørende

Samvær, bopæl og forældremyndighed?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

LRP - Advokat (H)

Jytte Smidstrup

Advokat (H)

D79 25 30 16

M23 48 43 93

LRP - Advokat

Sara Aslak Pommerencke

Advokat

D79 25 30 22

M44 14 30 22

close

Har du spørgsmål vedrørende Samvær, bopæl og forældremyndighed ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.