Erhverv

Miljø og offentlig ret

LRP rådgiver såvel offentlige myndigheder som virksomheder og privatpersoner inden for miljø og offentlig ret

Værd at vide om miljø og offentlig ret

Den miljøretlige regulering er særlig kendetegnet ved sin hastige udvikling samt en kompleks EU-retlig og national regulering. Hertil kommer, at den miljøretlige regulering oftest skal ses i en teknisk, økonomisk og politisk sammenhæng. Det stiler de myndigheder og selskaber, der skal navigere heri over for store udfordringer. Vi har med mange års erfaring oparbejdet et særligt kendskab til det miljøretlige område, og bruger denne erfaring til, at skabe overblikket for offentlige myndigheder og private virksomheder på et ellers komplekst retsområde.

Vi rådgiver herudover virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber indenfor de fleste discipliner, der kan relateres til offentligretlige problemstillinger.

Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

 • Naturbeskyttelse
 • Miljøbeskyttelseslovgivning
 • Regulering af vandløb
 • Jordforurening
 • Vejret
 • Kommunernes retsforhold (kommunalret)
 • Forvaltningsret
 • Regler for tilsyn, håndhævelse og straf
 • Miljøerstatningsret

 

Kompleksiteten i den offentlige forvaltning er stor og kræver erfaring og faglig indsigt. Hos LRP får du altid hurtig, effektiv og højt kvalificeret rådgivning.

Du er velkommen til at kontakte os for en uvildig vurdering af din konkrete sag.

 

Natur -og miljøbeskyttelse

Natur -og miljøbeskyttelsesområdet er reguleret gennem særlovgivning og gennem de generelle forvaltningsretlige regler og principper.  Vi har blandt andet stor erfaring med de centrale regler på natur- og miljøbeskyttelsesområdet.

Vi bistår blandt andet offentlige myndigheder og private virksomheder ved behandlingen af klagesager på natur- og miljøbeskyttelsesområdet

 

 • Jordforurening og miljøerstatningsret
 • Vi rådgiver om erstatning og ansvar inden for den miljøretlige regulering.
 • Vi rådgiver blandt andet om:
 • Erstatningsspørgsmål i forbindelse med forurening,  herunder køber/sælgers ansvar ved overdragelse af forurenet ejendom
 • Offentligretlig regulering af forurening
 • Miljøansvar efter miljøansvarsdirektivet
 • Ansvar efter miljøerstatningsloven

Har du spørgsmål vedrørende

Miljø og offentlig ret?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat

Louise Ravn Nielsen

Advokat

D79 25 30 41

M92 82 57 14