Privat

Skel og hævd

Er du i tvivl om skellets placering, eller om der er vundet hævd over et område? Vi har stor erfaring med håndtering af tvister vedrørende skel og hævd. Vi går grundigt til værks, så du kan få ro og afklaring.   

Værd at vide om skel og hævd

Skel er et udtryk for grænsen mellem to ejendomme – og et af de mest almindelige spørgsmål, der giver anledning til tvister mellem naboer, er skellets placering. Når du bliver uenig med naboen om, hvor skellet er og ikke kan nå til enighed, er det nødvendigt at indlede en skelforretning. Derudover kan der også ved skelforretningen tages stilling til, om der er vundet hævd over et område, og skellet derfor skal rykkes.
 

Betingelser for at vinde hævd

Har du som grundejer benyttet et bestemt område, som om det var dit eget i en længere periode, er det muligt, at du kan vinde hævd over området. For at du kan vinde hævd, skal en række betingelser være opfyldt. 

  • Den råden, man har udøvet, skal være afgrænset til en synlig grænse, som f.eks. et hegn, og stået på i mindst 20 år, eller der skal være udøvet en usynbar brug i en så lang periode, at ingen levende person kan huske, at det har forholdt sig anderledes, som f.eks. færdsel over arealet.
  • Den anden betingelse er, at brugen skal have været retsstridigt. Du kan derfor ikke vinde hævd over et område på baggrund af en aftale med din nabo om brugen af arealet.
  • Derudover skal der været udøvet en ejers rådighed over arealet. Brugen af området skal derfor have været af en sådan intensitet, at det må stå klart for alle, at man ejer det pågældende område. Det kan f.eks. være ved almindeligt vedligehold, som slåning af græsset.

Afbrydelse af en nabos hævd vil som udgangspunkt kunne ske ved at etablere en egentlig fysisk forhindring, sådan at den fysiske brug ikke længere er mulig eller ved at anlægge en skelforretningssag, hvor skellets placering fastslås.
 

Skelforretninger

En skelforretning minder lidt om en retssag, som dog foregår ude på adressen og ledes af en landinspektør i stedet for en dommer. Som i en retssag kan der føres bevis, typisk i form af gammelt kortmateriale, historiske luftfotos og afhøring af vidner. 
 
Oftest vil uenigheden bestå i, at den ene af sagens parter mener at have vundet hævd. Ved skelforretninger kan landinspektøren kun tage stilling til, om et stykke af den ene parts ejendom skal overføres til naboen. Det vil typisk være tilfældet, fordi et hegn har været placeret på den ene nabos ejendom, således at den anden har rådet over området op til hegnet som sit eget.
 
Ved skelforretningen meddeler landinspektøren sin afgørelse om skellets placering. Hvis en af parterne ikke er tilfredse med landinspektørens fastlæggelse af skellet, kan afgørelsen indbringes for retten inden for otte uger.

Det kan være en dyr affære at få gennemført en skelforretning. Hvis du er repræsenteret af en advokat, kan advokaten søge om retshjælpsdækning, der kan dække omkostningerne til både landinspektøren og advokaten. Det er altså af afgørende betydning, at du kontakter en advokat, inden du igangsætter en skelforretning.

Hos LRP er vi mere end kyndige til at hjælpe dig igennem processen. Det er ganske uforpligtende at kontakte os for at høre mere om vores erfaring og muligheder for at assistere dig, så du opnår det bedste resultat.
 

Har du spørgsmål vedrørende

Skel og hævd?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat

Simone Bach Glavind

Advokat

D79 25 30 65

M44 14 30 65

close

Har du spørgsmål vedrørende Skel og hævd ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.