Erhverv

Entreprise- og byggeret

Entreprise- og byggeret omfatter traditionelt alle de juridiske problemstillinger, der knytter sig til opførelsen af fast ejendom – fra indgåelse af entreprisekontrakten til afleveringen af den færdige ejendom.

Værd at vide om entrepriseret

Vi rådgiver offentlige og private kunder indenfor byggeri og entrepriseret. 

Vores entrepriseteam har et indgående kendskab til hele AB-systemet, hvad enten der er tale om det hidtidige system med AB 92, ABR 89 og ABT 93, eller det nye system med AB 18, ABR 18 eller ABT 18. De nye aftalesæt adskiller sig på en lang række væsentlige punkter fra det tidligere, hvorfor det efter vores opfattelse er hensigtsmæssigt, at man køber sig sagkyndig bistand allerede inden aftaleindgåelse. Hvad enten der er tale om, at man selv skal præstere aftalegrundlaget, eller om det er et aftalegrundlag, som din aftalepartner præsenterer for dig. På den måde er der klarhed over aftalevilkårene, så der ikke senere opstår problemer med uklarheder i aftalegrundlaget. 

Vi kombinerer vores stærke faglige viden med en praktisk indgangsvinkel, så vores rådgivning altid er håndgribelig og ikke blot med afsæt fra juraen. Det gør i høj grad, at vores rådgivning er løsningsorienteret, og vi gør en stor dyd ud af at bidrage til at få løst eventuelle problemstillinger, der næsten uundgåeligt vil opstår undervejs i en byggeproces, fremfor at lade det gå i hårdknude og ende med store tunge voldgiftsager.

Vi har erfaring med, at sidde med i hele byggeprocessen, lige fra udarbejdelse af udbudsmaterialet til indgåelse af kontrakter, samt kontraktstyring under byggeriet. Skulle der opstå problemer hjælper vi gerne med konfliktløsning, samt evt. bistand ved retssager eller voldgift. 

Vores entrepriseteam har ligeledes en stor viden indenfor udbudsretten, hvorfor vi kan yde rådgivning indenfor offentlige byggerier – hvad enten du er bygherre, rådgiver eller tilbudsgiver. 

Vi har desuden stor erfaring med at holde faglige oplæg indenfor entrepriseretten, og annoncerer løbende nye oplæg. 

Har du spørgsmål vedrørende

Entreprise- og byggeret?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H)

Evan Herrig

Advokat (H)

D79 25 30 52

M20 45 36 45

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat (L) og Partner

Lars Wind-Johannesen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 32

M43 14 30 32

LRP - Advokat

Louise Ravn Nielsen

Advokat

D79 25 30 41

M92 82 57 14

LRP - Advokat (H) og partner

Ole Møller Jespersen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 11

M40 45 39 55