Insolvens, konkurs og rekonstruktion

Hos LRP har vi betydelig erfaring med kompetent rådgivning om insolvensretlige problemstillinger som fx konkurs, rekonstruktion, gældssanering og tvangsopløsning.

Værd at vide om insolvensret 

LRP fungerer som kuratorer i konkursboer på foranledning af pengeinstitutter, SKAT, fagforeninger og andre kreditorer og bistår ved afvikling af insolvente virksomheder inden for bl.a. detailhandel, produktion, landbrug og service i et tæt samarbejde med kompetente vurderingsfirmaer.

LRP realiserer virksomhedernes aktiver og aktiviteter bedst muligt ud fra det succeskriterium, at der bevares flest mulige værdier og arbejdspladser i tilknytning til virksomhedernes afvikling.

 

Rekonstruktion

LRP bistår med rekonstruktion af kriseramte virksomheder i forbindelse med såvel anmeldte rekonstruktioner som frivillige akkordordninger. Vi varetager rekonstruktioner med henblik på at sikre videreførelse af kriseramte virksomheder, og på vegne af klienter bistår vi med vurdering af rekonstruktionsforslag og akkordforslag.

 

Gældssanering

Hos LRP har vores specialister solid erfaring med gældssaneringssager som faste medhjælpere ved Skifteretten i Horsens. Vi bistår desuden klienter i forbindelse med akkordordninger på gældssaneringslignende vilkår.

 

Tvangsopløsning

Specialister fra LRP bistår som faste medhjælpere ved Skifteretten i Horsens i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber.

Har du spørgsmål vedrørende

Insolvens, konkurs og rekonstruktion?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Anders Tornbjerg Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 14

M20 20 70 17

LRP - Advokat (H) og partner

Christian Anker Hansen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 03

M40 78 59 59

LRP - Advokat (L) og Partner

Lars Wind-Johannesen

Advokat (L) og Partner

M43143032

LRP - Advokat

Louise Reuss Boesen

Advokat

D79253058

M42667034

LRP - Advokat og Partner

Michelle Kok

Advokat og Partner

D79 25 30 02

M92 82 30 02

LRP - Advokat (H) og partner

Ole Møller Jespersen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 11

M40 45 39 55