Privat

Separation og skilsmisse

Mange ægteskaber ender i separation og skilsmisse, hvilket kan være en ulykkelig situation for alle involverede. Separation og skilsmisse afslører ofte en lang række uafklarede forhold omkring fx økonomi og fælles børn. Derfor anbefaler LRP, at I som familie i god tid tager stilling til, hvordan I vil håndtere separation og skilsmisse, hvis det mod forventning skulle blive aktuelt for jer.

Separation eller skilsmisse? 

Hvorvidt I skal separeres eller skilles er en beslutning mellem jer. En skilsmisse kan uden forudgående separation alene gennemføres, hvis I begge er enige herom. Hvis den ene af jer ikke ønsker skilsmisse, har denne ret til separation i 6 måneder inden skilsmissen gennemføres. Når I har været separeret i 6 måneder, kan den ene af jer kræve sig skilt. Rent praktisk gøres dette ved, at den ene af jer ansøger om skilsmisse. Der sker altså ikke automatisk skilsmisse efter de 6 måneders separation. Hvis den ene af jer ansøger om skilsmisse efter 6 måneders separation, gennemføres skilsmissen uanset, om den anden af jer er uenig. Først når skilsmissen er gennemført er jeres ægteskab ophørt. I særlige tilfælde er det dog muligt at blive skilt uden en forudgående separation – også selvom den ene ægtefælle modsætter sig det. Dette kunne for eksempel være i tilfælde af vold eller utroskab. 
 

Bodeling er én ting, delingen af børnene noget ganske andet

En separation eller skilsmisse medfører, at det, som I ejer, og som ikke tilhører jer hver især som særeje, skal værdiansættes og fordeles mellem jer. Dette kaldes en bodeling. Ud over at I skal blive enige om, hvordan I deler boet, skal I også efter en separation eller skilsmisse blive enige om, hvor børnene skal bo, hvor meget samvær I hver især skal have med dem, og hvordan de praktiske ting omkring børnene skal foregå. Ofte er det svært at blive enige om så store spørgsmål, når I måske allerede i lang tid har kæmpet for forholdet og endelig har givet op. Som forældre er I imidlertid nødt til at holde fast i, at børnenes interesse kommer først, så I ikke opbygger for meget frustration mellem jer med konflikter, der i det store billede er af begrænset betydning.

Du kan læse mere om forældreansvarssager her

Bodelingen

Ved separation og skilsmisse skal der foretages en bodeling. En bodeling er en deling af alle jeres aktiver, som indgår i jeres formuefællesskab. Aktiverne i formuefællesskabet er de aktiver, som ikke er særeje. Jeres formuefællesskab ophører som udgangspunkt den dag, hvor I ansøger om separation/skilsmisse ved Familieretshuset, medmindre andet er aftalt. Det betyder også, at dette er ”ophørsdagen/skæringsdagen”. 
De aktiver, I hver især ejer på ophørsdagen, indgår i bodelingen. Aktiverne kan eksempelvis være hus, bil, bankkonti, aktier, møbler, generelt indbo, trailer, båd osv. Hver part skal værdiansætte de ting, som I hver især ejer. Jeres aktiver indgår i hver jeres bodel. 
Som udgangspunkt skal jeres aktiver deles lige. Delingen kan dog være aftalt anderledes gennem oprettelse af ægtepagt. Hvis jeres bodele er positive, deles den således lige mellem jer, men hvis en bodel er negativ, sker der ingen deling af den. 

Et eksempel med positive bodele: 
Den ene af jer har 200.000 kr. i sin bodel, og den anden af jer har 600.000 kr. i sin bodel. Samlet set har I 800.000 kr. I skal ligedele denne formue, og I skal derfor hver have 400.000 kr. Det betyder, at den formuende af jer skal betale 200.000 kr. til den anden, så I begge har 400.000 kr. hver. 

Et eksempel, hvor den ene har en negativ bodel, og den anden har en positiv bodel: 
Den ene af jer skylder 50.000 kr. for en bil og har ingen formue, og den anden af jer har aktiver for 200.000 kr. Den ene ægtefælle med gælden beholder sin gæld. Den samlede formue er således 200.000 kr. og skal deles lige mellem jer. Hver af jer skal derfor have 100.000 kr.

I mange tilfælde har ægtefæller haft en lang og sej skilsmisse, hvor der er brug for advokathjælp. Advokater kan i høj grad hjælpe med at lave bodelingen samt forhandle med den anden ægtefælles advokat. 

Uenighed og indbringelse for Skifteretten

Hvis der efter en forhandling slet ikke er enighed om bodelingen, kan sagen indbringes for skifteretten. Når en sag indbringes for Skifteretten, skal der udfyldes og indsendes en oversigt over aktiver og passiver af jer begge. Herefter vil Skifteretten forsøge at hjælpe jer til enighed omkring en eventuel bodeling. 

Hvis dette ikke lykkes, kan sagen blive overgivet til behandling ved advokat – en såkaldt bobehandler, men dette kræver, at en af jer beder om det. Bobehandleren udarbejder herefter en opgørelse af jeres aktiver og passiver og vil lave en boopgørelse. Hvis der fortsat ikke er enighed mellem jer, kan de spørgsmål, som I er uenige om, sendes i Familieretten. 
Hos LRP kan vi hjælpe dig med din bodelingssag og assistere dig ved en eventuel sag i retten. 
 

Jo tidligere I søger advokat, jo nemmere går bodelingen

Hos LRP ved vi, hvordan forløbet omkring en skilsmisse planlægges bedst muligt, og vi rådgiver og vejleder jer gennem hele processen. Vores erfaring viser, at jo tidligere I søger advokatbistand, jo hurtigere og mere smidigt forløber en bodeling. Og jo hurtigere og mere smidigt bodelingen forløber, jo færre forhold er der at blive uenige om – og jo større er chancen for, at I bevarer et godt forhold til hinanden.

Rådgivning om separationer og skilsmisser er altid individuel, fordi ikke to skilsmisser ligner hinanden. Fra vores side kan du forvente en omhyggelig og engageret sagsbehandling, og vi bestræber os på at være tilgængelige for sparring, når du har behov for det.

LRP er medlemmer af Danske FAMILIEadvokater – en forening for advokater med speciale i bl.a. separationer og skilsmisser.

Find din separation eller skilsmisse advokat hos LRP.

Har du spørgsmål vedrørende

Separation og skilsmisse?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

LRP - Advokat (H)

Jytte Smidstrup

Advokat (H)

D79 25 30 16

M23 48 43 93

LRP - Advokat

Sara Aslak Pommerencke

Advokat

D79 25 30 22

M44 14 30 22

close

Har du spørgsmål vedrørende Separation og skilsmisse ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.