Udbudsret

EU-retten har en stadig voksende indflydelse på danskernes dagligdag, både hvad angår privatliv og erhvervsliv. I erhvervsmæssig sammenhæng betyder EU-retten først og fremmest et samlet regelsæt, der har til hensigt at sikre ligestilling mellem de virksomheder, der deltager i konkurrencen om offentlige opgaver.

LRP har et udbudsteam, som hjælper ordregivere og tilbudsgivere  - hele vejen gennem udbudsproces og kontraktindgåelse, hvad enten der er tale om licitationer efter Tilbudsloven eller udbud efter Udbudsloven.

Vi rådgiver i de svære og praktiske problemstillinger, som udbudslovgivningen kan give. 

Tilbudsgiver:
At give tilbud til en offentlig ordregiver, er en væsentlig anden opgave, end at give tilbud i det private, og det er derfor vigtigt at kende til reglerne og processerne. Som tilbudsgiver i en udbudsproces, er der mange faldgrupper og såfremt man ikke er opmærksom på de særlige regler, kan man risikere at ens tilbud bliver forkastet, og dermed ikke taget i betragtning til opgaven. 

Hos LRP kan vi bl.a. rådgive om udformning af udbuds- og tilbudsstrategi samt hjælp til udformning af de konkrete tilbud. Ligeledes kan vi bistå med at skab overblik over de ofte meget omfattende udbudsmaterialer, og dermed klæde dig på til at afgive dit bedste tilbud. Vi kan desuden bistå i forbindelse med eventuelle klagesager ved Klagenævnet for Udbud, såfremt udbudsprocessen ikke har overholdt udbudsreglerne. 

At afgive tilbud handler i høj grad om, at virksomheden er forberedt på udbudsprocesserne, og der er en lang række ting I allerede nu kan gøre, for at stå klar den dag udbuddet offentliggøres. 

Kontakt os for en uforpligtende snak, om mulighederne for vores rådgivning. 

Ordregiver:
Som ordregiver er det vigtigt, at have et overblik over udbudsreglerne og holde sig opdateret på praksis, så man ikke begår fodfejl undervejs i sin udbudsproces. Her kan vi hos LRP hjælpe, og tilbyder bl.a. at holde jeres paradigmer opdaterede, samt holde jeres team opdateret på nyeste praksis. 

Vi kan vejlede om valg af den rette udbudsproces, så I kommer rigtigt fra start. Vi kan desuden varetage hele udbudsprocessen som projektleder, såfremt det er den model der passer bedst til jeres organisation. 

Vi hjælper med at udarbejde udbudsmaterialer og kontrakter, samt rådgiver undervejs – fx i forbindelse med håndtering af fejl i tilbud eller forbehold. Vi kan kvalitetssikre jeres materialer inden offentliggørelse, samt bistår forhandlingsprocesser og tilbudsevalueringer. Vi kan desuden bistå i forbindelse med evt. klager hos Klagenævnet for Udbud. 

Vi er en del af IKA’s gratis udbudsjuridiske hotline, og I er altid velkomne til at ringe til os, for vores umiddelbare vurdering af en konkret problemstilling. 
Kontakt os, og lad os hjælpe jer igennem udbudsprocesserne. 

 

Er du blevet forbigået ved et udbud?

Hvis du som tilbudsgiver er blevet forbigået som følge af favorisering af fx lokale bydende eller af andre usaglige årsager, kan du indgive en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet er sat i verden for at behandle netop denne typer sager og kan vurdere såvel klagens berettigelse som et eventuelt erstatningskrav. Det samme er tilfældet, hvis tilbudslovens regler om offentlige udbud, der ikke overskrider tærskelværdierne, er blevet overtrådt.

Det er imidlertid kun få virksomheder, der har den tilstrækkelige indsigt i reglerne til selv at kunne håndtere klagesager om udbudsregler og EU-ret. Hos LRP står vores eksperter klar til at yde dig den fornødne rådgivning, og vi ser frem til at drøfte din situation.

Har du spørgsmål vedrørende

Udbudsret?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat (H) og partner

Ole Møller Jespersen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 11

M40 45 39 55