Erhverv

Udbudsret

EU-retten har en stadig voksende indflydelse på danskernes dagligdag, både hvad angår privatliv og erhvervsliv. I erhvervsmæssig sammenhæng betyder EU-retten først og fremmest et samlet regelsæt, der har til hensigt at sikre ligestilling mellem de virksomheder, der deltager i konkurrencen om offentlige opgaver.

LRP har et udbudsteam, som hjælper ordregivere og tilbudsgivere - hele vejen fra starten af udbudsprocessen -og til kontraktindgåelsen. Det gælder hvad enten der er tale om licitationer efter tilbudsloven eller udbud efter udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vi rådgiver i de svære og praktiske problemstillinger, som udbudslovgivningen kan give.

 

Ordregiver

Som ordregiver er det vigtigt, at have et overblik over udbudsreglerne og holde sig opdateret på praksis, så man ikke begår fodfejl undervejs i sin udbudsproces. Her kan vi hos LRP hjælpe.  Når vi rådgiver ordregiver hjælper vi blandt andet med:

 • Vurdering af udbudspligt
 • Opdatering af paradigmer så de er i overensstemmelse med nyeste praksis
 • Vejledning om valg af den rette udbudsproces
 • Vurdering af indkomne tilbud
 • Håndtering af forbehold i tilbud
 • Kvalitetssikrer udbudsmateriale
 • Bistå i forhandlingsprocesser og tilbudsevaluering
 • Klagesager ved både Klagenævnet for Udbud og domstolen

 

I er altid velkomne til at ringe til os, for vores umiddelbare vurdering af en konkret problemstilling. Kontakt os, og lad os hjælpe jer igennem udbudsprocesserne.

 

Særligt for forsyningsselskaber

De fleste forsyningsselskaber er ved køb over tærskelværdien underlagt forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det betyder at forsyningsselskaberne skal iagttage reglerne for udbud når selskabet købet ydelser til brug for forsyningen.  

Ud over reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet kan den sektorspecifikke regulering imidlertid også sætte rammer for selve udbuddet.  Vi tilbyder en helhedsorienteret rådgivning, der båder sikrer at udbuddet overholder reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet og holder sig inden for den sektorspecifikke regulering.  

 

Tilbudsgiver

At give tilbud til en offentlig ordregiver, er en væsentlig anden opgave, end at give tilbud i det private, og det er derfor vigtigt at kende til reglerne og processerne. Som tilbudsgiver i en udbudsproces, er der mange faldgrupper og såfremt man ikke er opmærksom på de særlige regler, kan man risikere at ens tilbud bliver forkastet, og dermed ikke taget i betragtning til opgaven. Når vi rådgiver tilbudsgiver hjælper vi blandt andet med:

 • Tilbudsstrategi og optimering af tilbud
 • Udformning af konkret tilbud
 • Kvalitetskontrol af tilbud
 • Aktindsigtsbegæringer
 • Vurdering af evalueringsrapporter
 • Vurderingen af konditionsmæssighed i forhold til egne og konkurrenter tilbud
 • Klagesager ved både Klagenævnet for Udbud og domstolen

 

At afgive tilbud handler i høj grad om, at virksomheden er forberedt på udbudsprocesserne, og der er en lang række ting I allerede nu kan gøre, for at stå klar den dag udbuddet offentliggøres.

Kontakt os for en uforpligtende snak, om mulighederne for vores rådgivning.

 

Er du blevet forbigået ved et udbud?

Hvis du som tilbudsgiver er blevet forbigået som følge af favorisering af fx lokale bydende eller af andre usaglige årsager, kan du indgive en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet er sat i verden for at behandle netop denne typer sager og kan vurdere såvel klagens berettigelse som et eventuelt erstatningskrav. Det samme er tilfældet, hvis tilbudslovens regler om offentlige udbud, der ikke overskrider tærskelværdierne, er blevet overtrådt.

Det er imidlertid kun få virksomheder, der har den tilstrækkelige indsigt i reglerne til selv at kunne håndtere klagesager om udbudsregler og EU-ret. Hos LRP står vores eksperter klar til at yde dig den fornødne rådgivning, og vi ser frem til at drøfte din situation.

Har du spørgsmål vedrørende

Udbudsret?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat

Louise Ravn Nielsen

Advokat

D79 25 30 41

M92 82 57 14

LRP - Advokat (H) og partner

Ole Møller Jespersen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 11

M40 45 39 55