Privat

Fremtidsfuldmagter

Hvem skal overtage roret, hvis du en dag mister evnen til at navigere? I en fremtidsfuldmagt kan du vælge, hvem du vil have til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Hos LRP Advokater vejleder og hjælper vi dig med at oprette en fremtidsfuldmagt, der passer præcis til dine ønsker og behov. 

Hvad er en fremtidsfuldmagt? 

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først bliver gældende, hvis du en dag bliver syg eller mister evnen til at handle fornuftigt vedrørende dine personlige eller økonomiske forhold. 

Du giver fuldmagt til den eller de personer, som, du ønsker, skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis der kommer en dag, hvor du ikke længere selv er i stand til det. 

Alle, der er over 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det betyder, at man ikke kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man eksempelvis er under værgemål. 

En fremtidsfuldmagt er frivillig, og du kan til hver en tid vælge at tilbagekalde den. En fremtidsfuldmagt er et alternativ til en almindelig fuldmagt eller et værgemål. 

 

Hvem skal jeg indsætte som fuldmægtig? 

Der er ingen rammer for, hvem du skal indsætte som fuldmægtig i din fremtidsfuldmagt. Du kan selv vælge, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du en dag ikke selv er i stand til dette. 
Det afgørende for valget er dog, at det er en/eller flere, som du har fuld tillid til og kan stole på. Det skal være en person/flere personer, som, du ønsker, skal varetage dine forhold. 
De eneste krav til fremtidsfuldmægtigen er, at vedkommende på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, skal være over 18 år, ikke være under værgemål og ikke selv have en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft. 

Du kan godt indsætte flere fremtidsfuldmægtige. Du skal blot bestemme, om de skal være sideordnede eller subsidiære. Hvis du ønsker, at du vil indskrive flere sideordnede fuldmægtige, skal du beslutte, om de hver især skal kunne handle på dine vegne, om de alene skal handle i forening, eller om de skal varetage hver deres område – eksempelvis at den ene varetager de personlige interesser, mens den anden varetager de økonomiske interesser. 

Du har også mulighed for at indsætte en enkelt fuldmægtig og indsætte nogle andre til at føre tilsyn med fuldmægtige, så der ikke foretages dispositioner, som ikke er til gunst for dig. 

Der er derfor mange muligheder og sammensætninger for valg af din/dine fuldmægtige. 

 

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt? 

Oprettelse af fremtidsfuldmagter kan i mange tilfælde være en stor beslutning og være svær at finde rundt i. En advokat kan derfor hjælpe og vejlede dig med at oprette en fremtidsfuldmagt. En advokat kan ligeledes hjælpe dig med at udfærdige en fremtidsfuldmagt, som blot skal underskrives med NemID og underskrives ved notaren. 

Oprettelse af fremtidsfuldmagter sker digitalt og underskrives med NemID. Derudover skal man ligesom ved testamenter underskrive fysisk ved notaren. Grunden til den fysiske underskrift ved notaren beror på, at notaren skal have mulighed for at vurdere, at du er i stand til at varetage dine egne interesser og kan handle fornuftsmæssigt. 

Kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Har du spørgsmål vedrørende

Fremtidsfuldmagter?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Anders Tornbjerg

Advokat (L)

D79 25 30 14

M20 20 70 17

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

LRP - Advokat (H)

Jytte Smidstrup

Advokat (H)

D79 25 30 16

M23 48 43 93

LRP - Advokat (orlov)

Sara Aslak Pommerencke

Advokat (orlov)

D79 25 30 22

M44 14 30 22

LRP - Advokat

Simone Bach Glavind

Advokat

D79 25 30 65

M44 14 30 65

LRP - Advokat

Victoria Nørgaard

Advokat

D79 25 30 27

M29 60 11 11

close

Har du spørgsmål vedrørende Fremtidsfuldmagter ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.