Privat

Tvangsfjernelser

Fra tid til anden kan det desværre være nødvendigt, at børn fjernes fra deres forældre. Det er altid en ulykkelig situation, hvor alle involverede parter kan blive mærket for livet. Vores advokater med speciale i tvangsfjernelse står klar til at hjælpe dig. Kontakt os i dag

Værd at vide om tvangsfjernelser

En tvangsfjernelse eller en tvangsanbringelse er en anbringelse af et barn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke. Tvangsfjernelse er et stort indgreb i en familie og kan have drastiske konsekvenser for både barnet og forældrene.

 

Som forælder i en sådan svær situation skal man kende sine rettigheder og muligheder. Dette kan en advokat hjælpe dig med.

 

Hvordan foregår en tvangsfjernelse af et barn?

En tvangsfjernelsessag startes op i kommunen på baggrund af en indstilling fra kommunens socialrådgivere. Kommunen kan kun fjerne dit barn, hvis de vurderer, at en tvangsfjernelse er den eneste og sidste løsning. Kommunen skal altså vælge den mindst indgribende løsning. Det betyder, at kommunen ikke må fjerne dit barn, hvis en støttepædagog, en kontaktperson eller en indsats i hjemmet med stor formodning vil kunne løse udfordringerne.

 

Kommunen kan iværksætte forskellige undersøgelser, hvis der er mistanke om, at dit barn mistrives i hjemmet. Først vil kommunen få foretaget en børnefaglig undersøgelse af dit barn. En sådan undersøgelse kan også omfatte forældrekompetenceundersøgelse, hvor dine forældreevner vurderes. Kommunen skal desuden lave en handleplan, som beskriver, hvad man vil opnå med anbringelsen, samt hvordan barnet eller den unge skal støttes.

 

En afgørelse om tvangsfjernelse træffes af Børn- og Ungeudvalget i den kommune, hvori du bor. Børn- og Ungeudvalget består af en byretsdommer, to politikere samt to børnesagkyndige.

 

Ved et møde med Børn- og Ungeudvalget har du og din advokat mulighed for at komme med dit syn på sagen og på den måde vil din stemme blive hørt.

 

Hvis Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelse om, at der skal foretages en tvangsfjernelse, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. En advokat kan hjælpe med at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

 

En afgørelse fra Ankestyrelsen kan tages til byretten, hvis du ikke er enig i Ankestyrelsens afgørelse. Der vil i sådanne tilfælde blive startet en retssag op. Herefter er det Retten, som træffer afgørelse i sagen.

 

Du har ret til advokatbistand gennem hele forløbet både i Børn- og Ungeudvalget, i Ankestyrelsen og i forbindelse med en retssag. Kommunen skal betale advokatomkostningerne.

 

Hvis barnet anbringes

Et barn kan anbringes hos en netværksfamilie, som er personer fra familiens eget netværk. Ellers er der mulighed for anbringelse i en plejefamilie eller i en institution.

 

Hvis et barn skulle blive tvangsanbragt, har du som forælder ret til at have samvær med barnet. Det er kommunen der bestemmer, hvor meget og hvilket samvær du som forælder har ret til, men man kan arbejde for, at der skal bevilliges så meget samvær som muligt i dit eget hjem uden overvågning.

 

Står du i en situation, hvor der er fare for at dit barn kan blive tvangsfjernet, må du til enhver tid kontakte en af vores advokater med speciale i tvangsfjernelser. Vi kan hjælpe dig, uanset hvor i landet du bor og det koster ikke noget at få et råd fra os.

 

Har du spørgsmål vedrørende

Tvangsfjernelser?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H)

Jytte Smidstrup

Advokat (H)

D79 25 30 16

M23 48 43 93

LRP - Advokat (orlov)

Sara Aslak Pommerencke

Advokat (orlov)

D79 25 30 22

M44 14 30 22

LRP - Advokat (L) og Partner

Theresa Dam Andersen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 33

M24 94 96 87

LRP - Advokat

Victoria Nørgaard

Advokat

D79 25 30 27

M29 60 11 11

close

Har du spørgsmål vedrørende Tvangsfjernelser ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.