Tvangsfjernelser

Fra tid til anden kan det desværre være nødvendigt, at børn fjernes fra deres forældre. Det er altid en ulykkelig situation, hvor alle involverede parter kan blive mærket for livet.

Værd at vide om tvangsfjernelser

Når en tvangsfjernelse startes op i kommunen, er det vigtigt, at alle synspunkter kommer frem, så både forældre og børn har en oplevelse af, at de er blevet hørt. Både forældrenes og de større børns tillid til systemet skal for alvor stå sin prøve i sager om tvangsfjernelse. Derfor er det så vigtigt, at alle parter får den nødvendige rådgivning, så de bliver klædt godt på til både den eventuelle tvangsfjernelse og livet derefter.

LRP hjælper dig med at sikre, at alle aspekter af din sag er blevet belyst, inden afgørelsen træffes. Vi har styr på paragrafferne og sørger for, at din stemme bliver hørt i sagen, og at tvangsfjernelsen kun bliver gennemført, hvis grundlaget er i orden. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning i en konkret sag.

Har du spørgsmål vedrørende

Tvangsfjernelser?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H)

Jytte Smidstrup

Advokat (H)

D79 25 30 16

M23 48 43 93

LRP - Advokat (L)

Theresa Dam Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 33

M24 94 96 87