Erhverv

Planlægning og ekspropriation

Den fysiske planlægning, herunder planloven har stadig større indvirkning på både kommunale myndigheder, private virksomheder og private personer. Som et fullservice-advokatkontor råder vi over en lang række specialiserede eksperter, der kan bistå dig med rådgivning på et højt kvalificeret niveau inden for planret og ekspropriation.

Værd at vide om planlægning og ekspropriation 

Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

  • Planret
  • Landzonetilladelser
  • Udarbejdelse af lokalplaner
  • Ekspropriationssager
  • Planretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
  • Klagesager og erstatningssager om blandt andet lokal og kommuneplaner
  • Sager vedrørende hævd, naboret og servitutter

Du er velkommen til at kontakte os for en uvildig vurdering af din konkrete sag.

 

Planlægning og ekspropriationssager

Vi rådgiver i både konkrete sager og afgørelser og om den generelle regulering inden for planlægning og ekspropriation herunder:

  • Sager om forbud efter planlovens § 12 og §14
  • Erstatningssager
  • Rækkevidden og klarheden af lokalplanbestemmelser

 

Vi har stor erfaring med at føre retssager både for – og imod - offentlige myndigheder herunder blandt andet sager om byggeriers lovlighed, erstatning i forbindelse med ekspropriation efter planloven eller andet lovgivning samt taksationssager.

For private virksomheder rådgiver vi blandet andet også om køb af fast ejendom, virksomhedsoverdragelse og udvidelser af virksomheder i lyset af de begrænsninger og muligheder som planloven opstiller.

 

Har du spørgsmål vedrørende

Planlægning og ekspropriation ?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat

Louise Ravn Nielsen

Advokat

D79 25 30 41

M92 82 57 14