Erhverv

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen i et selskab skal ifølge selskabsloven varetage selskabets overordnede ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

Værd at vide om bestyrelsesarbejde

Hos LRP beskæftiger flere af vores advokater sig med bestyrelsesarbejde, herunder advisory boards. Det gør de fordi flere af vores klienter ser LRP som en naturlig sparringspartner i forhold til virksomhedens ledelse og udvikling. 

SKAL DER VÆRE EN ADVOKAT I EN BESTYRELSE?
Det er ikke et lovkrav, at der skal være en advokat i et selskabs eller en forenings bestyrelse. Hos LRP tror vi på, at en bestyrelse skal være sammensat af de kompetencer, som er nødvendige for at virksom-heden kan opnå sine strategiske og forretningsmæssige mål – præcis ligesom man rekrutterer medar-bejdere til at løse en bestemt opgave. 

Når det er sagt, er det samtidig også utroligt vigtigt, at have et medlem i en bestyrelse, som:
- besidder en historik i forhold til virksomheden
- sikrer kontinuitet og opfølgning i bestyrelsens arbejde
- sikrer dokumentation for bestyrelsens arbejde og beslutninger
- sikrer at virksomhedens aktiviteter og drift overholder gældende lovgivning  

Disse punkter er vigtige, da man som bestyrelsesmedlem bl.a. er personligt ansvarlig for virksomhedens overholdelse af lovgivningen og man er ansvarlig for at sikre, at der er etableret de fornødne procedure til risikostyring i selskabet. Derudover er man som bestyrelsesmedlem ansvarlig for, at virksomheden har det fornødne kapitalberedskab til sin drift og ligeledes har man en tilsvarende forpligtelse til at tage aktion hvis kapitalberedskabet vurderes at være uforsvarlig. 

Derfor vælger mange virksomhedsejere at have en advokat i bestyrelsen. Det giver tryghed for ejere, investorer, medarbejdere, samarbejdspartnere og den øvrige ledelse.  

HVORFOR VÆLGE EN ADVOKAT FRA LRP TIL DIN BESTYRELSE?
Hos LRP advokater kan vi bidrage med ovenstående og supplere det med en god portion forretningsforståelse og kommerciel indsigt. 

Vores advokater har igennem deres mangeårige arbejde opnået et bredt branchekendskab og et stort netværk, som også kan gavne din virksomhed uanset om den står over for eksekvering af vækststrategi, gennemførelse af generationsskifte eller om den måtte stå over for en turnaround, hvor en bank fx har stillet krav om en professionel bestyrelse. 

Hos LRP er vi bevidste om, at bestyrelsesarbejdet er et tillidshverv og vi har derfor også en naturlig yd-myg tilgang til opgaven, hvor advokaten som en del af bestyrelsen i fællesskab med den daglige ledelse, kapitalejere og andre stakeholders sikrer virksomhedens kommercielle udvikling, så virksomheden også i morgen er klar til fremtidens udfordringer.  

Har du spørgsmål vedrørende

Bestyrelsesarbejde?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H) og partner

Christian Anker Hansen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 03

M40 78 59 59

LRP - Advokat (H)

Evan Herrig

Advokat (H)

D79 25 30 52

M20 45 36 45

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat

Louise Reuss Boesen

Advokat

D79 25 30 58

M42 66 70 34

LRP - Advokat (H) og partner

Ole Møller Jespersen

Advokat (H) og partner

D79 25 30 11

M40 45 39 55

LRP - Cand.jur.

Poul Erik Andersen

Cand.jur.

D79 25 30 51

M40 10 34 62

LRP - Advokat

Simone Bach Glavind

Advokat

D79 25 30 65

M44 14 30 65