LRP rådgiver såvel offentlige myndigheder, kommunale og forbrugerejede forsyningsselskaber samt private virksomheder inden for energi- og forsyningsret. Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om

 • Varmeforsyning
 • Vandforsyning
 • Spildevand
 • Anden vedvarende energi  
 • Selskabsstiftelser, samarbejde, fusioner og vedtægtsændringer
 • Retssager og sager for Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet
 • Ledninger

 

Vi yder helhedsorienteret rådgivning, der sker med en stor forståelse for både de regulatoriske forhold på energiområdet samt de politiske- og økonomiske forhold. 

Du er velkommen til at kontakte os for en uvildig vurdering af din konkrete sag.

 

Varmeforsyning

Varmeforsyningsområdet er særlig kendetegnet ved en omfattende regulering, der blandt andet udmønter sig i varmeforsyningsloven samt en omfangsrig administrativ praksis fra energiprismyndigheden. Vores specialister har stor juridisk og praktiske kendskab til varmeforsyningsområdet og holder sig løbende opdateret på den nyeste praksis, lovgivning mv.  

Vores rådgivning på varmeforsyningsområdet omfatter blandt andet:

 • Indgåelse af varmeaftaler
 • Regulatoriske spørgsmål, herunder om prisfastsættelse og hvile i sig selv princippet
 • Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse
 • Selskabsstiftelser, samarbejde, fusioner og vedtægtsændringer
 • Retssager og sager ved Forsyningstilsynet, Energiklagenævnet og Klagenævnet på Ankeområdet
 • Udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet

 

Vandforsyning og spildevand

Vand- og spildevandsområdet er omfattet af en omfangsrig regulering, der skal være med til at sikre forsyningssikkerheden og miljøet på en økonomisk effektiv måde.

Vores specialister har stor juridisk og praktiske kendskab til varmeforsyningsområdet og holder sig løbende opdateret på den nyeste praksis, lovgivning mv.  

 

Vores rådgivning på vand- og spildevandsområdet omfatter blandt andet:

 

 • Opkrævning af takster, herunder vandaflednings, tilslutnings- og (supplerende) anlægsbidrag
 • Udarbejdelse af aftaler om byggemodning
 • Selskabsstiftelser, samarbejde, fusioner og vedtægtsændringer
 • Forholdet mellem kommuner og kommunale forsyningsselskaber
 • Gæsteprincippet

 

Selskabsstiftelser, samarbejde, fusioner og vedtægtsændringer

Vi har stor erfaring i forbindelse med selskabsstiftelse og omstrukturering og bistår i den forbindelse offentlige såvel som private/forbrugerejede forsyningsselskaber med stiftelse af selskab, samarbejde med andre selskaber samt fusioner.

Herudover rådgiver vi også i øvrige selskabsretligere spørgsmål herunder ændringer af vedtægter. 

Har du spørgsmål vedrørende

Energi- og forsyningsret?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat

Louise Ravn Nielsen

Advokat

D79 25 30 41

M92 82 57 14