Privat

Trafikulykke

Har du været udsat for en trafikulykke, kan du som udgangspunkt have krav på erstatning. LRP kan bistå dig i din erstatningssag, og sørge for at skabe et overblik over hvordan sagen skal forløbe, og hvem du skal melde dine skader til.

Sidste år skete der lige knap 13.000 trafikulykker i Danmark.

I 20% af ulykkerne kom en person til skade eller mistede livet. 

Det er derfor ikke sjældent, at man kan have brug for at søge erstatning som følge af en trafik-ulykke. Faktisk er trafikulykker en af de mest almindelige former for erstatningssager, og hos LRP Advokater har alle vores advokater mange års erfaring med netop denne type erstat-ningssag. 

Har du brug for hjælp til at føre din erstatningssag, kan du trygt kontakte LRP. Sammen med dig vil vi danne os et overblik over din sag. Vi vil hurtigt kunne kortlægge, hvilken form for er-statning, du kan være berettiget til samt, hvem der skal udbetale din erstatning. 

Hos LRP garanterer vi, at vi følger din sag helt til dørs, således at du får udbetalt lige præcis det erstatningsbeløb, som du er berettiget til. 

 

Erstatning ved trafikulykke

Enhver erstatningssag efter en trafikulykke starter som regel ved, at skaden meldes til først eget forsikringsselskab og derefter til den anden parts lovpligtige ansvarsforsikring.

Dette sker uanset om den anden part er ansvarlig for ulykken eller ej.

Hvis du er kommet til skade, skal skaden også anmeldes til din egen ulykkesforsikring. Det er også vigtigt at sikre sig, at personskaden bliver anmeldt til modpartens forsikringsselskab.

Herefter vil erstatningen blive udmålt i henhold til skadens omfang og erstatningsansvarslo-vens regler. 

Er der tale om en solo-ulykke uden en ansvarlig skadevolder, vil du som udgangspunkt kun være berettiget til erstatning fra din egen ulykkesforsikring, såfremt du har tegnet sådan en. Du kan dog være yderligere dækket ved en solo-ulykke, hvis du har tegnet en særskilt førerforsik-ring. 

 

Hvad kan jeg få erstattet – og hvor meget er jeg berettiget til?

Der kan være meget stor forskel på, hvor stort et erstatningsbeløb du er berettiget til efter en trafikulykke. 

Det skyldes, at der er forskellige muligheder for at søge erstatning efter en ulykke. Disse kunne f.eks. være udgifter til medicin eller behandling efter ulykken, svie og smerte, tabt arbejdsfor-tjeneste, varigt mén eller erhvervsevnetab. 

Der er rigtig mange ting, man skal tage højde for, når man søger om erstatning efter en trafik-ulykke. Derfor kan det være en god idé at kontakte en advokat, der kan holde det store over-blik over sagen. Herunder kan du læse mere om de forskellige områder, som du kan få erstat-tet.

 

Helbredsudgifter efter en trafikulykke

For det første kan du efter en trafikulykke være berettiget til at modtage erstatning for eventu-elle helbredsudgifter. Helbredsudgifter omfatter alle de udgifter, som du efter ulykken har til eksempelvis medicin, kiropraktor, fysioterapeut eller andet. Som regel vil denne type erstatning blive udbetalt som en refusion af de pengebeløb, som du har lagt ud i forbindelse med oven-stående. 

Vurderes det, at du vil få behov for eksempelvis permanent medicinering eller regelmæssig fysioterapi, kan der i sjældne tilfælde udbetales et engangsbeløb til dækning af disse fremtidi-ge udgifter.

 

Erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste

Dernæst kan du også være berettiget til erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortje-neste, hvis du efter trafikulykken er ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere perio-de. 

Svie og smerte er et mindre beløb på pt. kr. 215 (takst i 2022) om dagen, som du får udbetalt i den periode, hvor du er syg/sygemeldt og modtager behandling. Tabt arbejdsfortjeneste dæk-ker det beløb, som du mister i indtægt i forbindelse med sygemelding efter ulykken. Hvis du efter ulykken kun er i stand til at arbejde på nedsat tid, vil du kunne modtage tabt arbejdsfor-tjeneste til at dække forskellen i din løn, så længe du ikke er i stand til at arbejde i samme om-fang som før ulykken indtraf. 

 

Erstatning for varige skader – varigt mén og erhvervsevnetab

Hvis du bliver ved med at have gener efter ulykken og der er tale om en permanent skade med varige mén, vil du være berettiget til erstatning herfor. I så fald kan du modtage en erstat-ningssum, der udbetales alt efter din méngrad. For at være berettiget til at modtage erstatning for varigt mén, skal du have en méngrad på mindst 5%. Denne méngrad fastsættes ud fra de lægelige akter i sagen og fastsættes typisk af forsikringsselskabet. Man kan også bede Ar-bejdsmarkedets Erhvervssikring om hjælp til at fastsætte méngraden. 

Hvis du som følge af ulykken har et varigt indtægtstab, fordi du for eksempel ikke kan arbejde i samme omfang som før ulykken, vil du være berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. Det kræver, at din indtægtsnedgang er på minimum 15%. 

Ved varige mén samt erhvervsevnetab vil du ofte kunne få udbetalt store erstatningssummer. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at din sag vurderes grundigt samt, at din méngrad fastsættes til et passende niveau i forhold til dine gener, og hvor meget du kan arbejde.   

 

Kontakt LRP i dag, og få hjælp til din erstatningssag

Hos LRP ved vi, at det kan være svært at holde overblikket over en erstatningssag, når man samtidig har været udsat for en ulykke og døjer med eventuelle gener og mén. Vi opfordrer derfor altid til, at du kontakter en af vores dygtige advokater, som vil hjælpe dig med at føre din sag og desuden sørge for, at du får den erstatning, som du er berettiget til. Kontakt os i dag via formularen her på siden eller på telefon 79 25 30 00
 

 

Har du spørgsmål vedrørende

Trafikulykke?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Annette Bendixen

Advokat (L)

D79 25 30 45

M92 82 30 45

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

LRP - Advokat (H)

Svend Aage Helsinghoff

Advokat (H)

D79 25 30 18

LRP - Advokat (L) og Partner

Theresa Dam Andersen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 33

M24 94 96 87

LRP - Advokatsekretær

Ann-Mari Meincke

Advokatsekretær

D79 25 30 25

LRP - Advokatsekretær

Christina Larsen

Advokatsekretær

D79 25 30 36

LRP - Advokatsekretær

Dorthe Rix

Advokatsekretær

D79 25 30 30

LRP - Advokatsekretær

Malene Vedel

Advokatsekretær

D79 25 30 40

close

Har du spørgsmål vedrørende Trafikulykke ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.