Tab af forsørger

I tilfælde af, at du står i den situation, hvor du har mistet din ægtefælle eller samlever som følge af ulykke, kan du have krav på erstatning. Vi vil i i det følgende give dig et overblik over hvilke former for erstatning, du og/eller afdødes børn kan være berettiget til.

Du kan som ægtefælle eller samlever have krav på tab af forsørger, ligesom du kan have krav på et overgangsbeløb til dækning af bl.a. begravelsesudgifter. I den situation hvor afdøde efterlader sig børn, vil det som udgangspunkt også være muligt for børnene at kræve erstatning.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vores team af erstatningsadvokater står klar til at hjælpe dig, med at afdække om du kan have krav på erstatning. Du kan ikke indrette dig efter, at forsikringsselskabet, Skifteretten eller andre oplyser dig om dine muligheder for at opnå de ovenfor nævnte erstatningsformer. Ved at kontakte os sikrer du, at vi varetager dine interesser gennem relevant og kompetent rådgivning.

Hos LRP har vi mange års erfaring med at føre sager om erstatning for tab af forsørger. Derudover kan vores advokater inden for familie- og arveretsområdet hjælpe dig med opgørelse af boet – herunder behandlingen af dette, samt øvrige familie- og arveretsproblemstillinger, som dødsfaldet måtte medføre.

Du er meget velkommen til at kontakte os, og vi vil gerne tilbyde en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. På baggrund af sagen, vurderer vi dine chancer og muligheder for at opnå den erstatning, som du måtte have krav på. Vi kan kontaktes på tlf. 79 25 30 00 eller på e-mail på: mail@lrp.dk

Har du spørgsmål vedrørende

Tab af forsørger?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Anders Tornbjerg Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 14

M20 20 70 17

LRP - Advokat (L)

Annette Bendixen

Advokat (L)

D79 25 30 45

M92 82 30 45

LRP - Advokat (H)

Svend Aage Helsinghoff

Advokat (H)

D79 25 30 18

LRP - Advokat (L) og Partner

Theresa Dam Andersen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 33

M24 94 96 87

LRP - Advokatsekretær

Ann-Mari Meincke

Advokatsekretær

D79 25 30 25

LRP - Advokatsekretær

Christina Larsen

Advokatsekretær

D79 25 30 36

LRP - Advokatsekretær

Dorthe Rix

Advokatsekretær

D79 25 30 30

LRP - Advokatsekretær

Hanne Tønner Hansen

Advokatsekretær

D79 25 30 49

LRP - Advokatsekretær

Malene Vedel

Advokatsekretær

D79 25 30 40

close

Har du spørgsmål vedrørende Tab af forsørger ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.