Privat

Tab af forsørger

I tilfælde af, at du står i den situation, hvor du har mistet din ægtefælle eller samlever som følge af ulykke, kan du have krav på erstatning. Vi vil i i det følgende give dig et overblik over hvilke former for erstatning, du og/eller afdødes børn kan være berettiget til.

Du kan som ægtefælle eller samlever have krav på tab af forsørger, ligesom du kan have krav på et overgangsbeløb til dækning af bl.a. begravelsesudgifter. I den situation hvor afdøde efterlader sig børn, vil det som udgangspunkt også være muligt for børnene at kræve erstatning.

Forsørgertabserstatning er en økonomisk erstatning, som man som ægtefælle, samlever eller barn under 18 år kan gøre krav på, hvis man har mistet sin forsøger. Forsørgertabserstatning kan kun udbetales i det tilfælde, af dødsfald, som følge af en ulykke, og der er en ansvarlig skadevolder for denne ulykke. Gik den afdøde bort som følge af sygdom eller andet, kan de pårørende i stedet være berettiget til andre former for erstatning.  

Hos LRP har alle vores erstatningsadvokater stor erfaring med erstatningssager. Har du brug for en advokat til at føre din sag i forbindelse med tab af en forsørger, kan du dermed trygt kontakte os. Vi vil sætte os grundigt ind i din sag, således at vi på bedst muligt vis kan rådgive dig og tage hånd om alle de juridiske problemstillinger, som kan dukke op i løbet af en sag om forsørgertabserstatning.  

 

Erstatning for tab af ægtefælle

Det er vigtigt at understrege, at udbetalingen af forsørgertabserstatning for ægtefæller, samlevere og børn ikke nødvendigvis afhænger af, hvorvidt den afdøde faktisk bidrog økonomisk til forsørgelsen af de efterladte. Erstatningen opgøres efter et krav om retslig forsørgelsespligt, hvilket betyder, at ægtefæller, samlevere og børn under 18 år i de fleste tilfælde vil kunne opnå forsørgertabserstatning uanset om de reelt blev forsørget af den afdøde. Som ved alle andre typer af erstatning gælder der dog i nogle tilfælde særlige regler.

Har du mistet din ægtefælle, samlever eller forælder, kan du i mange tilfælde have ret til erstatning for den økonomiske støtte, som den afdøde teoretisk eller reelt set ydede dig. 
Der er dog nogle forskellige, ting man skal være opmærksom på i henhold til reglerne for forsørgertabserstatning, alt efter om erstatningen skal udbetales til ægtefæller, samlevere eller til den afdødes børn. Læs mere om alt dette i afsnittene nedenfor. 

 

Forsørgertabserstatning til ægtefæller eller samlevere – hvornår er disse berettiget til erstatning?

For ægtefæller og samlevere gælder det, er der er i langt de fleste tilfælde er grundlag for erstatning, hvis din ægtefælle eller samlever dør som følge af en ulykke. 

Hvis du og den afdøde midlertidigt havde ophævet ægteskabet eller samlivet, da ulykken skete, er det ikke sikkert, at du stadigvæk er berettiget til forsørgertabserstatning. I et sådant tilfælde kan erstatningen kun udbetales, såfremt den efterladte ægtefælle eller samlever kan bevise, at der faktisk var tale om blot en midlertidig ophævelse af samlivet. Kan dette bevises, vil ægtefællen eller samleveren som regel have ret til fuld forsørgertabserstatning som ved et almindeligt ægteskab eller samliv.  

Er du i tvivl om, hvorvidt du som ægtefælle eller samlever har ret til forsørgertabserstatning, så bør du altid kontakte en advokat. Hos LRP tilbyder vi professionel advokathjælp til erstatningssager, og vi sørger for at følge sagen helt til dørs, således at du får udbetalt den forsørgertabserstatning, som du er berettiget til. 

 

Forsørgertabserstatning til børn – hvornår er disse berettiget til erstatning?

Børn under 18 år kan, ligesom ægtefæller og samlevere, være berettiget til erstatning, hvis den ene forælder går bort som følge af en ulykke. Som udgangspunkt er det kun biologiske børn og adoptivbørn, der er berettiget til forsørgertabserstatning. Forsørgertabserstatningen omfatter også eventuelle biologiske børn, der endnu ikke er født. 

Stedbørn vil kunne få erstatning, hvis de faktisk er blevet forsørget af den afdøde.Der skal tages hensyn til, om stedbarnet tillige får bidrag fra sine biologiske forældre. Plejebørn vil også kunne få erstatning, men det afhænger af, hvilken status plejebarnet har i familien. Også her vil man se på, om der er bidrag fra de biologiske forældre. 

Endvidere kan der i særlige tilfælde udbetales forsørgertabserstatning til biologiske eller adopterede børn over 18 år men under 24 år. Dette sker dog kun, hvis det kan bevises, at børnene stadigvæk modtog økonomisk støtte fra den afdøde forælder på dødstidspunktet. 

Dette kunne eksempelvis være, hvis et barn af afdøde er under uddannelse. 

 

Hvad er jeg berettiget til at få?

Der kan være stor forskel på, hvor meget man er berettiget til, når det gælder forsørgertabserstatning. 

For ægtefæller og samlevere gælder det, at disse som udgangspunkt er berettiget til 30% af den erstatning, som afdøde ville have fået i erstatning for mistet erhvervsevne. Der er i loven fastsat et minimumsbeløb på kr. 1.067.500 (i 2022-niveau), hvilket beløb udgør den erstatning, som man som minimum er berettiget til. Det følger af erstatningsansvarsloven, at erstatningsbeløbet falder gradvist, jo ældre den afdøde person var på dødstidspunktet. For mere info om dette, kontakt da en af de erfarne advokater hos LRP. 

For børn af den afdøde gælder det, at man i udmålingen af erstatningen tager højde for, hvad et almindeligt forældrebidrag udgør. Samtidig vil man også her tage udgangspunkt i den afdødes årsløn, når erstatningen udmåles. Derudover gælder det, at det endelige beløb fordobles, hvis den afdøde var eneforsørger af barnet. 

I særlige tilfælde kan der, både vedrørende ægtefæller, samlevere og børn, ske nedsættelse i erstatningen. Dette kan for eksempel ske, hvis den afdøde inden den fatale ulykke havde en kort forventet restlevetid, f.eks. på grund af sygdom. Der er også andre omstændigheder, der kan medføre, at erstatningen nedsættes. Desuden ka nder gælde andre regler for erstatning, hvis dødsfaldet skete som følge af en arbejdsulykke. 

 

Kontakt LRP i dag, og få hjælp til din erstatningssag 

Har du spørgsmål til omfanget af din erstatning eller til nogle af de mange tvivlsspørgsmål, der kan opstå omkring forsørgertabserstatning? Så er du altid meget velkommen til at kontakte LRP her på siden eller på telefon 79 25 30 00. Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Hos LRP garanterer vi, at du i din forsørgertabserstatningssag vil være i trygge hænder fra start til slut. Vi ser frem til at høre fra dig. 
 

 

Har du spørgsmål vedrørende

Tab af forsørger?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Anders Tornbjerg

Advokat (L)

D79 25 30 14

M20 20 70 17

LRP - Advokat (L)

Annette Bendixen

Advokat (L)

D79 25 30 45

M92 82 30 45

LRP - Advokat (H)

Svend Aage Helsinghoff

Advokat (H)

D79 25 30 18

LRP - Advokat (L) og Partner

Theresa Dam Andersen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 33

M24 94 96 87

LRP - Advokatsekretær

Ann-Mari Meincke

Advokatsekretær

D79 25 30 25

LRP - Advokatsekretær

Christina Larsen

Advokatsekretær

D79 25 30 36

LRP - Advokatsekretær

Dorthe Rix

Advokatsekretær

D79 25 30 30

LRP - Advokatsekretær

Malene Vedel

Advokatsekretær

D79 25 30 40

close

Har du spørgsmål vedrørende Tab af forsørger ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.