Privat

Piskesmæld

LRP har over 20 års erfaring på erstatningsområdet, og vi har derfor de bedste forudsætninger for at rådgive dig om din eventuelle personskade i forbindelse med et piskesmæld.

Få hjælp til at søge erstatning for piskesmæld

At blive ramt af piskesmæld er for mange en livsomvæltende oplevelse. Piskesmæld opstår oftest som følge af en ulykke, og efterfølgende er det derfor helt naturligt at være hårdt presset både fysisk og psykisk. Af den grund vil de, der rammes af piskesmæld, ofte stå med en berettiget følelse af at have ret til økonomisk erstatning for de gener og tab, som lidelsen kan medføre.

Hos LRP har vi mange års erfaring med erstatningssager og ved derfor også, at det ikke altid er lige nemt at få den berettigede erstatning for piskesmæld og lignende. Hvis du lider af piskesmæld og har svært ved at gennemskue, hvordan du bedst griber en eventuel erstatningssag an, så vil vi varmt anbefale dig at kontakte vores eksperter på området. Vores skarpe og professionelle jurister vil tage hånd om dig og din sag og hjælpe dig med at sikre, at du får den retmæssige erstatning.

 

Ramt af piskesmæld – hvem kan få erstatning?

Hos LRP taler vi ofte med klienter, som er i tvivl om, hvorvidt netop deres tilfælde af piskesmæld gør dem berettiget til at modtage en erstatningssum. Dette er altid en vurderingssag, og ofte vil kvalificeret advokathjælp være essentielt for sagens udfald. Derudover afgøres sagen af flere forskellige faktorer.

Først og fremmest er det vigtigt at se på, hvordan piskesmældet opstod. Skete det i forbindelse med en bilulykke eller lignende, er der ofte god mulighed for at modtage erstatning. Dernæst er det vigtigt, når man søger erstatning, hos de relevante parter.

Det kan have afgørende betydning for sagen for sagen, hvor lang tid efter efter ulykken klienten søgte læge, og hvorvidt klienten nu er eller har været sygemeldt.

 

Typisk erstatning for piskesmæld

Det er svært på forhånd at sige noget om, hvor stort et beløb du kan forvente at få udbetalt i erstatning for piskesmæld. Som nævnt ovenfor afhænger det af flere forskellige faktorer i forbindelse med dit piskesmæld. Dog er der nogle tal fra Erstatningsansvarsloven, som kan hjælpe dig med at få en idé om, hvor meget du er berettiget til.

Hvis du i forbindelse med skaden har været sygemeldt, så vil du som udgangspunkt være berettiget til at modtage svie og smerte. Svie og smerte opgøres ud fra det antal sygedage man har haft, som følge af skaden og udgør 215 kr. pr. dag (2021-niveau).

Har du også lidt et løntab eller øvrige tab, så vil du også være berettiget til at modtage erstatning for disse tab. Her kan der blandt andet være tale om tabt arbejdsfortjeneste, hvis du ikke har været i stand til at oppebære den løn, som du modtog inden skaden.

Hvis piskesmældet medfører, at du får varige fysiske gener, vil du have ret til at modtage godtgørelse for varigt mén. Godtgørelsen opgøres med udgangspunkt i en sats på 939.500 kr. (2021-niveau) for en méngrad på 100%. Man vil modtage godtgørelse svarende til den méngrad, som piskesmældet vurderes til at have medført.

Hvis du ikke længere kan arbejde, og ikke fremover kan tjene den samme løn, som inden skaden, og det skyldes piskesmældet, vil du også være berettiget til at modtage erstatning for tab af erhvervsevne. Her vil erstatningen blive opgjort ud fra hvad du tjente inden skaden sammenholdt med, hvad du kan tjene efter skaden. Her vil det maksimale tab kunne udgøre 9.859.500 kr. (2021-niveau).

 

Hvem skal betale erstatningen for piskesmæld?

Har du piskesmæld og er i tvivl om, hvem der skal betale en eventuel erstatning til dig, så kan du med fordel kontakte LRP. Vi har stor erfaring fra lignende tilfælde og kan hurtigt komme til bunds i netop din sag. Sandsynligvis vil du få udbetalt erstatning enten fra din egen ulykkesforsikring eller fra den person, som forvoldte skaden på dig. I nogle tilfælde kan du også få erstatning fra begge steder og dermed opleve at få udbetalt en ekstra høj erstatningssum.

 

Forøgelse af dine chancer for at opnå erstatning

LRP anbefaler altid skadelidte i at overveje følgende punkter, som kan forbedre chancerne for at opnå erstatning:

  • Kontakt din egen læge eller anden hjælp inden 72 timer efter, at du er kommet til skade.
  • Eventuelle symptomer skal opdateres i din lægejournal, idet den kan tjene som bevis i en senere erstatningssag.
  • Sørg for løbende at holde kontakt med egen læge, og husk i den forbindelse at beskrive hændelsesforløbet.
  • Såfremt du har brug for hjælp, står vi til rådighed.

 

Få hjælp til din erstatningssag i dag – kontakt LRP

Hos LRP står vi klar med råd og vejledning, sådan at du kan få det bedst mulige overblik over din erstatningssag. Vi ved, at disse typer af sager ofte kan være svære at navigere rundt i for privatpersoner, og derfor opfordrer vi kraftigt alle piskesmældsramte til at søge god og effektiv hjælp hos vores team af jurister. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Du er meget velkommen til at ringe til os på tlf.nr. 79 25 30 00 eller sende os en e-mail på mail@lrp.dk - Det er gratis at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig med din erstatningssag for piskesmæld. 

 

Har du spørgsmål vedrørende

Piskesmæld?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Annette Bendixen

Advokat (L)

D79 25 30 45

M92 82 30 45

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

LRP - Advokat (H)

Svend Aage Helsinghoff

Advokat (H)

D79 25 30 18

LRP - Advokat (L) og Partner

Theresa Dam Andersen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 33

M24 94 96 87

LRP - Advokatsekretær

Ann-Mari Meincke

Advokatsekretær

D79 25 30 25

LRP - Advokatsekretær

Christina Larsen

Advokatsekretær

D79 25 30 36

LRP - Advokatsekretær

Dorthe Rix

Advokatsekretær

D79 25 30 30

LRP - Advokatsekretær

Malene Vedel

Advokatsekretær

D79 25 30 40

close

Har du spørgsmål vedrørende Piskesmæld ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.