Piskesmæld

LRP har over 20 års erfaring på erstatningsområdet, og vi har derfor de bedste forudsætninger for at rådgive dig om din eventuelle personskade i forbindelse med et piskesmæld.

Hvad er et piskesmæld?

Et piskesmæld kan opstå på flere måder – herunder bl.a. ved biluheld og påkørselsulykker. Et piskesmæld kan betragtes som en forstuvning af nakken, idet der sker en overstrækning af de bløddele, der er i halshvirvelsøjlen.

 

Forøgelse af dine chancer for at opnå erstatning

LRP anbefaler altid skadelidte i at overveje følgende punkter, som kan forbedre chancerne for at opnå erstatning:

  • Kontakt din egen læge eller anden hjælp inden 72 timer efter,  at du er kommet til skade.
  • Eventuelle symptomer skal opdateres i din lægejournal, idet den kan tjene som bevis i en senere erstatningssag.
  • Sørg for løbende at holde kontakt med egen læge, og husk i den forbindelse at beskrive hændelsesforløbet.
  • Såfremt du har brug for hjælp, står vi til rådighed.

 

Overblik over det praktiske i din erstatningssag

De praktiske omstændigheder ved en erstatningssag kan være uoverskuelige og komplicerede, og derfor ønsker vi at hjælpe dig under hele sagsforløbet. Vi arbejder målrettet for at levere det bedste resultat for dig.

Hos LRP tilbyder vi altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, og herefter en vurdering af dine chancer og muligheder for at opnå erstatning. Ud fra denne vurdering, er det op til dig, om du ønsker, at LRP skal bistå dig i din erstatningssag. Du er meget velkommen til at ringe til os på tlf.nr. 79 25 30 00 eller sende os en e-mail på mail@lrp.dk

Har du spørgsmål vedrørende

Piskesmæld?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Anders Tornbjerg Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 14

M20 20 70 17

LRP - Advokat (L)

Annette Bendixen

Advokat (L)

D79 25 30 45

M92 82 30 45

LRP - Advokatfuldmægtig

Kasper Hvolbæk Andersen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 64

M30 11 07 74

LRP - Advokat (H)

Svend Aage Helsinghoff

Advokat (H)

D79 25 30 18

LRP - Advokat (L)

Theresa Dam Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 33

M24 94 96 87

LRP - Advokatsekretær

Ann-Mari Meincke

Advokatsekretær

D79 25 30 25

LRP - Advokatsekretær

Christina Larsen

Advokatsekretær

D79 25 30 36

LRP - Advokatsekretær

Dorthe Rix

Advokatsekretær

D79 25 30 30

LRP - Advokatsekretær

Hanne Tønner Hansen

Advokatsekretær

D79 25 30 49

LRP - Advokatsekretær

Malene Vedel

Advokatsekretær

D79 25 30 40