Miljø- og planret (Erhverv)

LRP rådgiver virksomheder, offentlige myndigheder og privatpersoner om miljøret.

Værd at vide om miljø- og planret

Få rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

  • Planlovgivning
  • Landzonetilladelser
  • Udarbejdelse af lokalplaner
  • Plan- og miljøretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser
  • Nævnssager og retssager om bl.a. lokal- og kommuneplaner
  • Sager vedrørende hævd, naboret og servitutter
  • Jordforurening

Offentlige reguleringer har stadig større indvirkning på virksomheder og privatpersoner. Som et fullservice-advokatkontor råder vi over en lang række specialiserede eksperter, der kan bistå dig med rådgivning på et højt kvalificeret niveau.

LRP har en årelang tradition og erfaring med at yde rådgivning  til virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber om miljø- og planretlige forhold.

Formålet med vores rådgivning er at sætte os ind i og forstå den enkeltes behov for rådgivning.

Rådgivningen sker med en høj grad af forståelse  for den givne forretningsmæssige og politiske virkelighed.

Vi påtager os at føre sager for bl.a. Planklagenævnet samt retssager  ved domstolene.

Du er velkommen til at kontakte os for en uvildig vurdering af din konkrete sag.

Har du spørgsmål vedrørende

Miljø- og planret (Erhverv)?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (H) og partner, mediator

Jens Glavind

Advokat (H) og partner, mediator

D79 25 30 06

M40 97 20 75

LRP - Advokat

Louise Ravn Nielsen

Advokat

D79253041

M92825714