Tid til tilbagebetaling af moms- og A-skattelån

Er din virksomhed blandt de ca. 50.000 virksomheder, der har optaget et coronalån?
Så skal du læse med her. Tiden er nemlig inde til tilbagebetaling af de første moms- og A-skattelån – eller at indgå en betalingsordning.

I løbet af 2020 og 2021 blev der i alt tilbudt ti forskellige rentefrie coronalån gennem Folketingets låneordning. Det har lidt over 50.000 virksomheder i Danmark gjort brug af, og nu skal en række af disse tilbagebetales.
 

Hvilke frister skal du være opmærksom på?

Den 1. april 2022 skal tre momslån (nemlig momslån 1, 2 og 3) samt A-skattelån 2 betales tilbage via Skattekontoen.

På virksomhedens Skattekonto vil lånet fremstå som en fremtidig postering med en betalingsfrist. Lånet betales dermed på samme måde som andre på Skattekontoen. Størrelsen på lånebeløbet svarer til det beløb, din virksomhed har indberettet rettidigt i indberetningsperioden.
 

Hvordan tilbagebetaler du lånet?

Hvis din virksomhed ikke betaler lånet tilbage til fristen, får virksomheden gæld til staten. Denne gæld bliver der beregnet renter af efter rentetakster på Skattekontoen.

Såfremt den samlede gæld er over 5.000 kr., modtager din virksomhed en rykker. Betaler din virksomhed fortsat ikke, sendes gælden til inddrivelse.

For at imødekomme eventuelle udfordringer med at tilbagebetale alle lån i tide tilbydes der en udvidet betalingsordning. Dette medfører, at den sædvanlige betalingsordning på 12 måneder udvides med yderligere 12 måneder, således at din virksomhed har mulighed for at opnå en betalingsordning på 24 måneder.

Denne udvidede betalingsordning kan oprettes på Skattekontoen under Betalingsordning i TastSelv Erhverv fra den 15. marts til den 15. april 2022.
 

For at oprette en betalingsordning skal din virksomhed dog opfylde nedenstående betingelser:

  • Din virksomhed må ikke have gæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen
  • Din virksomhed må ikke have en igangværende betalingsordning, da man kun kan have en ordning ad gangen
  • Din virksomhed må ikke have foreløbige fastsættelser
  • Du skal have overholdt eventuelle andre betalingsordninger på Skattekontoen inden for den sidste måned
  • Din gæld skal være mindst 800 kr.
  • Betalingsordningen skal starte senest 30 dage efter, den er oprettet
  • Betalingsordningen er betinget af, at øvrige løbende angivelser og betalinger til Skattestyrelsen overholdes samtidig med betalingsordningen. Har virksomheden beløb til gode hos Skattestyrelsen, modregnes disse beløb i gælden

Opfylder din virksomhed ikke kravene, kan der ikke laves en udvidet betalingsordning.

Du skal være opmærksom på, at hvis din virksomhed misligholder en betalingsordning, opsiger Skattestyrelsen den - herunder også et evt. rentefrit corona-lån, der måtte være omfattet af betalingsordningen.

Afdrag og renter forfalder månedligt. Opnår din virksomhed en betalingsordning, skal du samtidig være opmærksom på, at saldoen forrentes med en rente på 0,7 % om måneden, svarende til 8,4 % om året – og renterne er ikke er fradragsberettigede.
 

Har du brug for rådgivning?

Kontakt advokat, Lars Wind-Johannesen, for rådgivning vedrørende mulighederne for benyttelse af betalingsordningen eller omkring dine muligheder, hvis tilbagebetalingerne vil udfordre din likviditet.