Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og udbud

Skrevet af

LRP Advokater

Mange mindre virksomheder har svært ved at komme ind på udbudsmarkedet.  Lovgiver har indført et ”opdel-eller forklar- princip” i et forsøg på at lette adgangen for SMV’er - små og mellemstore virksomheder - men der eksisterer fortsat en stor udfordring, da mange udbud ikke egner sig til mindre virksomheder.   

Vi vil i denne artikel komme ind på de tiltag, der er foretaget i forhold til SMV’er, og de muligheder din virksomhed har for at byde ind, selvom virksomheden er i konkurrence med større virksomheder.

 

”Opdel-eller-forklar-princippet”

Med det nye udbudsdirektiv og dermed Udbudsloven blev der sat fokus på, at det skulle være lettere for SMV’er at byde på udbud.

En af de store udfordringer er, at der er en tendens til, at mange udbud bliver meget omfangsrige, hvorfor det kun er de allerstørste på markedet, der har mulighed for at byde ind. Dette ses f.eks. i kraft af, at mange ordregivere går sammen i indkøbsfællesskaber og udbyder varer/tjenesteydelser, fordi ordregiverne derved opnår stordriftsfordele og dermed lavere priser og formentlig bedre vilkår.

Udbudsloven indeholder imidlertid en bestemmelse i § 49, hvorefter en ordregiver kan udbyde særskilte delkontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt. Dertil kommer, at der er indført et ”opdel eller forklar princip” i § 49, stk. 2, der pålægger en ordregiver at oplyse baggrunden for, at en kontrakt ikke er opdelt i delkontrakter.

Ordregiver skal dermed, forinden offentliggørelse af et udbud, have overvejet, hvorvidt en opdeling af den pågældende kontrakt kan skabe et større konkurrencefelt, således at konkurrencen påvirkes positivt, fordi flere får adgang til udbuddet. 

Der stilles imidlertid ikke store krav til denne begrundelse, og ordregiver har derfor et meget vidt skøn – og bestemmer mere eller mindre selv, om en kontrakt skal opdeles i delkontrakter.

Tanken med bestemmelsen har således været fornuftigt i forhold til at få flere SMV’er med ind i konkurrencen, men eftersom der ikke stilles særlige krav til begrundelsen, så er det begrænset hvilken effekt bestemmelsen har i praksis. 

 

Dialog med udbyder

Såfremt din virksomhed ønsker at få fodfæste på markedet, er det en rigtig god idé at opsøge ordregiverne og indgå en dialog, inden hele udbudsstrategien er udarbejdet.

Din dialog med ordregiveren kan bruges til at gøre opmærksom på din virksomheds interesse i projektet, samt du kan oplyse ordregiver, om fordelene ved at opdele en stor kontrakt i mindre kontrakter.

I din dialog med ordregiver, kan du ligeledes gøre opmærksom på de forhold, som besværliggør virksomhedens mulighed for at deltage. Stilles der f.eks. for store krav til den økonomiske kapacitet? Dækker kontrakten et for stort geografisk område eller lignende?

 

Om at byde sammen

Såfremt der offentliggøres et udbud, som din virksomhed er interesseret i, men hvor du ikke kan opfylde udbudsbetingelserne, har du altid mulighed for at byde sammen med andre. Du kan byde ind som et konsortium, ved at basere dig på andre virksomheders økonomiske- og eller tekniske formåen. På den måde kan din virksomhed gå sammen med andre virksomheder om at byde på opgaven, og dermed konkurrere med større virksomheder.

Det følger af udbudsloven, at ordregiver ikke må stille et konsortium eller en konstellation dårligere end andre ansøgere, alene på baggrund af, at der er tale om flere virksomheder, som byder sammen. 

At byde flere i fællesskab, er derfor en oplagt mulighed for at få adgang til større udbud.

 

Såfremt du har spørgsmål til udbud, står vores udbudseksperter klar med hjælp og rådgivning. 

 

Kontakt: 

 

Jens Glavind

T: 79 25 30 06

E: jg@lrp.dk

 

Ole Møller Jespersen 

M: 79 25 30 11

E: omj@lrp.dk