Skyld i ulykken? Du har stadig krav på erstatning

Hvis du er involveret i et trafikuheld, skal du være opmærksom på, at du ofte har ret til erstatning. Det afgørende er ikke altid, hvem der er skyld i trafikuheldet, men nærmere hvordan ulykken har fundet sted.

Når to parter er involveret i et trafikuheld, er der ansvar og erstatningspligt for begge parter. Ansvaret kaldes et objektivt ansvar, hvilket betyder, at man bliver pålagt et ansvar, selvom man er uden skyld.

Der er som udgangspunkt altid dækning for personskade, når der er en anden involveret bil, da den anden parts lovpligtige ansvarsforsikring dækker skaden. Dette gælder uanset, hvem af de involverede, der bærer skylden for ulykken.

Hvis den anden part ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring, eller du er påkørt af en ukendt, kan du anmelde skaden hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).

Hvis man kører galt i en soloulykke, kan ingen andre gøres ansvarlig for skaden, men dette afskærer dig ikke fra at melde personskaden til din egen ulykkesforsikring. Anderledes er passagererne i bilen stillet. De er dækket af førerens ansvarsforsikring. Føreren kan være dækket af en førerpladsforsikring, som ofte tilbydes som en tillægsforsikring af ens forsikringsselskab.

Der vil i nogle tilfælde kunne ske nedsættelse af erstatningen. Nedsættelse vil ofte knytte sig til tilfælde, hvor der er handlet meget uforsvarligt. Der skal undertiden en særlig uforsvarlig opførsel til at lade erstatningen nedsætte eller bortfalde.

Rent praktisk kræver erstatning for personskade, at man har lidt et tab. Dette kan eksempelvis være mindsket evne til at fortsætte sit arbejde eller helbredsomkostninger. Derudover skal der være en sammenhæng mellem den indtrådte skade og det tab, man har lidt. Det er hertil vigtigt, at man får dokumenteret smerter fra ulykken ved henvendelse til læge eller sygehus hurtigst muligt.

Det er også muligt at få erstatning for ikke økonomisk skade, herunder er det eksempelvis muligt at få svie og smerte samt méngodtgørelse for de helbredsmæssige følger, ulykken har medført.

Hvis du er kommet til skade, tilbyder LRP en gratis gennemgang af din sag.

 

Anette Bendixen // Advokat (L)

T: +45 79 25 30 45

M: anb@lrp.dk

 

Svend Aage Helsinghoff // Advokat (H)

T: +45 79 25 30 18

M: sah@lrp.dk

 

Theresa Dam Andersen // Advokat (L) og Partner

T: +45 79 25 30 33

M: tha@lrp.dk