Skal pensionsselskabets vurdering ses efter i sømmene?

Skrevet af

Klage fra LRP fik omstødt vurdering af klients erhvervsevnetab  

Vores dygtige advokat Theresa Dam Andersen hjalp for nylig én af sine klienter med at få udbetaling for tab af erhvervsevne, efter et pensionsselskab havde vurderet, at klienten ikke var berettiget til udbetalingen.
 
Pensionsselskabet havde først vurderet klientens erhvervsevne i en midlertidig periode i forhold til klientens eget erhverv og vurderet, at erhvervsevnen i dette tilfælde var nedsat med mindst halvdelen. Da pensionsselskabet vurderede, at klienten ikke længere kunne vende tilbage til sit eget erhverv, vurderede pensionsselskabet herefter klientens erhvervsevne i forhold til andre erhverv med henvisning til en speciallægeerklæring. Vurderingen var, at klientens erhvervsevne ikke var nedsat med mindst halvdelen, da klienten, efter deres mening, kunne arbejde mere end halv tid i et mindre hårdt fysisk arbejde, hvor alle skånehensyn blev tilgodeset.
 
LRP gik herefter nærmere ind i sagen. Ved nærlæsning af speciallægeerklæringen konstaterede vi, at speciallægen havde konkluderet, at genplacering på arbejdsmarkedet ikke var realistisk, da det ville kræve betydelig hensyntagen. På denne baggrund klagede vi til pensionsselskabet og gjorde opmærksom på speciallægens vurdering af genplaceringsmulighederne. Dette har nu medført, at pensionsselskabet har ændret deres vurdering og igen udbetaler for tab af erhvervsevne.

Står du i en lignende situation og har brug for rådgivning, så kontakt en af vores erstatningsadvokater:

Annette Bendixen, tlf. 79 25 30 45 eller anb@lrp.dk

Svend Aage Helsinghoff, tlf. 79 25 30 18 eller sah@lrp.dk

Theresa Dam Andersen, tlf. 79 25 30 33 eller tha@lrp.dk.