Skab bedre likviditet i din virksomhed med de rette inddrivelsesforanstaltninger

Eftervirkningerne af covid-19 har haft stor indflydelse på verdensøkonomien, og også i Danmark er mange virksomheder blevet hårdt ramt. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget valgte at kaste en redningskrans til de nødlidende virksomheder i form af diverse hjælpepakker. Den 15. juni 2020 blev parterne dog enige om en udfasning af hjælpepakkerne i takt med, at samfundsrestriktionerne gradvist blev løftet. Mange virksomheder er dog stadig påvirket økonomisk, og der er øget fokus på at skabe likviditet i virksomhederne. Likviditeten bliver i mange tilfælde skabt gennem fakturering, men en mindst lige så vigtig proces er inddrivelsen af virksomhedens udestående fordringer. De rette inddrivelsesforanstaltninger kan nemlig være med til at skabe bedre likviditet i din virksomhed.

 

Optimering af rykkerproceduren

Bedre likviditet kan skabes ved at sætte gang i rykkerproceduren så hurtigt som muligt. Jo hurtigere man får sat gang i den, jo mere sandsynligt er det, at man faktisk får inddrevet pengene. Risikoen for at andre kreditorer får betaling frem for din virksomhed, bliver langt større, når du venter. Derudover er der også forskellige problemstillinger i forhold til forældelse og passivitet, som man undgår ved at sende sagerne hurtigt videre til inkasso. 

 

En anden vigtig pointe i forbindelse med rykkerproceduren er, at det ikke er nødvendigt at sende tre rykkere før, at man sender sagen til inkasso. Dette er en udbredt misforståelse, og kan i mange tilfælde være til hinder for en effektiv og hurtig inddrivelsesprocedure. Det kan være fuldt tilstrækkeligt at sende en enkelt rykker, hvis man blot allerede i denne anfører, at sagen vil blive sendt til inkasso, såfremt der ikke bliver betalt. I den forbindelse er det vigtigt, at skrivelsen bliver formuleret korrekt, idet man ellers kan fortabe retten til at kræve sine omkostninger dækket.

 

Overlad inddrivelsen til os

Det viser sig ofte, at ens egne forsøg med at afslutte sager blot forlænger processen med at inkassere pengene og inddrivelse af tilgodehavender er en krævende proces, der tager fokus fra andre vigtigere opgaver.

 

Virksomheder giver ofte deres kunder lang snor, hvis betalingen udebliver, men i mange tilfælde er dette ikke gavnende for kundeforholdet, og det er aldrig gavnende for virksomhedens egen likviditet. Inddrivelsen kan i de fleste tilfælde foretages omkostningsfrit, idet de omkostninger, der er forbundet med inkasso, kan lægges over på debitorerne.

 

Vi har stor erfaring med inddrivelse af tilgodehavender ved inkasso og står gerne til rådighed i forbindelse med effektivisering af din inkassoprocedure eller egentlig inddrivelse, så du kan skabe bedre likviditet i din virksomhed. Hvis du har behov for sparring eller har nogle spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte vores inkassoafdeling.

Bjørn Michael Ballabriga - ADVOKATFULDMÆGTIG

D: 79 25 30 24

M: 92 82 30 24

E: bmb@lrp.dk

 

Vi står klar til at hjælpe dig!