Sælgers tilsidesættelse af sin loyale oplysningspligt kostede dyrt!

Skrevet af

Lene Krath Kolmos

D79 25 30 54

Det kan være dyrt ikke at opfylde sin loyale oplysningspligt, når man sælger fast ejendom, har Retten i Horsens netop slået fast.

Advokat Jens Glavind fra LRP repræsenterede køber af en udlejningsejendom, hvor det umiddelbart efter overtagelsesdagen viste sig, at en af lejerne gennem en periode havde klaget til sælger over utætheder og vandindtrængning i sin lejlighed.

Under sagen blev der afholdt syn og skøn, hvor skønsmanden kunne konstatere, at der var omfattende råd og svamp i spærene forårsaget af utætte inddækninger i tagkonstruktionen, ligesom dampspærren på den indvendige side ikke var tæt.

Forinden købet havde sælger opfordret køber til at gennemgå ejendommen med en byggesagkyndig, men den omstændig tillagde retten ikke betydning under hensyntagen til sælgers tilsidesættelse af sin loyale oplysningspligt.

Retten gav derfor køber medhold i, at han skulle have en erstatning på 300.000 kr. af sælger svarende til udbedringsomkostningerne.

Dommen viser, at man som sælger altid har en pligt til at oplyse en køber om alle relevante og væsentlige forhold, når en ejendom sælges, og gør man ikke det kan det blive dyrt!

LRP er de rette, når det gælder rådgivning om køb og salg af fast ejendom.

For nærmere oplysninger kan advokat Jens Glavind kontaktes på jg@lrp.dk eller 40 97 20 75.