"Sådan spiller klaveret ikke!" – Kommune underkendt i ekspropriationssag

Advokat Jens Glavind har for nylig hjulpet en privat lodsejer i forbindelse med en ekspropriationssag.

Kommunen ønskede at ekspropriere en forholdsvis begrænset del af lodsejerens ejendom i forbindelse med anlæggelse af en ny omfartsvej. Da det drejede sig om et såkaldt ”begrænset indgreb” på ca. 17 m2, tilbød Kommunen en meget beskeden erstatning på blot 17.200 kr. som erstatning for arealet samt etablering af et nyt, levende hegn langs omfartsvejen.

Lodsejeren mente imidlertid, at ekspropriationen var langt mere indgribende, da omfartsvejen både ville medføre støj, indbliksgener m.v.

Sagen blev derfor indbragt for Taksationskommissionen, der netop har afsagt en kendelse, der klart underkender den pågældende Kommunes vurdering af sagen. 

Taksationskommissionen var af den opfattelse, at ejendommen samlet set ville blive forringet ganske betydeligt, og efter en samlet bedømmelse fastsatte kommissionen en erstatning på i alt 700.000 kr. til lodsejeren.

Dét er jo også en slags penge.

I LRP bistår vi erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder og privatpersoner i forbindelse med ekspropriationssager.

Advokat Jens Glavind har opbygget et omfattende kendskab til den speciallovgivning, der knytter sig til ekspropriationer.

Sammen med advokat Louise Ravn Nielsen tilbyder han rådgivning på et specialiseret niveau inden for plan- og miljøretlige spørgsmål.

 

Jens Glavind // Advokat (H) og Partner

T: +45 40 97 20 75

M: jg@lrp.dk

 

Louise Ravn Nielsen // Advokat 

T: +45 79 25 30 41

M: lrn@lrp.dk