Ret til udbetaling fra pensionskasse

Vores klient blev ramt af en sjælden og aggressiv kræftform tilbage i september 2014.


Klienten var omfattet af en pensionsordning hos sin arbejdsgiver.


Pensionskassen begyndte i 2015 at udbetale midlertidigt erhvervsevnetab.


I forløbet var der problemer med kommunen der mente, at klienten burde kunne arbejde og kommunen stoppede sygedagpengene.


Klienten var derfor nødt til at tage et arbejde på 18 timer, for ellers havde familien ikke noget at leve af.


Kommunen tvangsraskmeldte klienten.

I forløbet har et af problemerne med kommunen været, om transporttid skal medregnes som arbejdstid.
Pensionskassen benyttede samtidig lejligheden at stoppe udbetalingerne.

Det viste sig, at klienten ikke kunne holde til at arbejde i sit nye 18 timers job, hvorfor klienten igen blev sygemeldt. Denne gang var kommunen mere imødekommende og foretog relevant afprøvning, som resulterede i, at klienten blev tilkendt fleksjob.


Pensionskassen ville ikke genoptage udbetalingerne og sagen blev indbragt for Ankenævnet for Forsikring, som gav pensionskassen medhold.


Vi indbragte sagen for retten og i forbindelse med sagens behandling i retten afgav egen læge forklaring. Egen læge oplyste under retssagen, at klienten havde en meget høj arbejdsmoral og i hele forløbet har haft en ukuelig optimisme og vilje til at komme tilbage på arbejde på fuld tid, men realiteterne indhentede klienten, og klienten måtte erkende, at det kunne klienten ikke.


Retten lagde vægt på udsagnene fra dels egen læge og behandlende læge på sygehuset samt det forhold, at der havde været gennemført en tilbundsgående afprøvning af kommunen, således klienten var berettiget til udbetaling.


Det betød, at klienten nu får udbetaling fra pensionskassen tilbage fra 2019, hvor man stoppede udbetalingen.


Der er ofte tale om store værdier i forbindelse med denne type sager. Det er jo ordninger, der skal betales, indtil personen går på pension. Ordninger der træder i stedet for løn. Sagsværdien var i retssagen opgjort til kr. 3.420.000.

 

Hvis du har spørgsmål omkring erstatning, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 79 25 30 00. Vi har flere advokater, som er specialister i erstatningsret. Det koster ikke noget at ringe til os.