Over 11 års kamp

Vi har tidligere fortalt om, hvordan forsikringsselskaber trækker sager i langdrag for så at sige køre de skadelidte trætte.

I sagen her var skadelidte kommet til skade ved et uheld den 20. august 2011.

Forsikringsselskabet mente, at der ikke var årsagssammenhæng, hverken for så vidt angik midlertidige eller varige gener til det færdselsuheld, som hun var uden for den 20. august 2011, og i den anledning mente man ikke, at hun havde bevist, at hun havde ret til erstatning. Formentlig fordi der var tale om et såkaldt lavkollisionstraume.

I sagen havde Arbejdsmarkeds Erhvervssikring fastsat både mén og erhvervsevnetab, og her mente forsikringsselskabet, at Arbejdsmarkeds Erhvervssikring havde afgjort sagen på et forkert grundlag.

Selskabet fastholdt i hele forløbet, at der ikke var medicinsk årsagssammenhæng.

I marts 2022 afsagde Retten i Randers dom, hvorefter skadelidte blev tilkendt erstatning.

Dette ankede forsikringsselskabet til landsretten, og sagen er netop før sommerferien blevet afgjort af Vestre Landsret.

Vestre Landsret nåede frem til det samme resultat som byretten i Randers, sådan at den skadelidte nu langt om længe får sin erstatning.

Det forhold, at der skal gå over 11 år inden skadelidte får sin erstatning, er helt urimeligt, og det kan de skadelidte ikke være tjent med.

Men sagen viser også, at det kan svare sig at være vedholdende.

 

Kontakt en af vores erstatningsadvokater, hvis du vil vide, hvordan du står i din erstatningssag: 

Annette Bendixen, tlf. 79 25 30 45 eller anb@lrp.dk 

Svend Aage Helsinghoff, tlf. 79 25 30 18 eller sah@lrp.dk 

Theresa Dam Andersen, tlf. 79 25 30 33 eller tha@lrp.dk