Ny lov skaber bedre vilkår for erhvervsdrivende i forbindelse med omregistrering af iværksætterselskaber

Skrevet af

LRP Advokater

I foråret 2019 blev det bestemt, at det for fremtiden ikke længere skulle være muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS), ligesom det blev besluttet, at eksisterende IVS’er skulle ophøre inden den 15. april 2021 eller omdannes til anpartsselskaber (ApS). Som led i kravet om omregistrering, var det tillige et krav, at der kunne rejses positiv egenkapital på kr. 40.000.

 

Kravet om kr. 40.000 i kapital har medført, at flere ikke har set sig i stand til at rejse den fornødne kapital, ligesom man fra lovgivers side har måttet erkende, at COVID-19 heller ikke har vist sig at gøre denne opgave lettere.

 

Derfor er der vedtaget en ny lov med mere lempelige regler i forbindelse med omregistrering af IVS’er. Det overordnede formål er, at man ønsker at skabe et sikkerhedsnet for virksomhederne hvormed man minimerer antallet af utilsigtede tvangsopløsninger for IVS’erne.

 

Hvad betyder lovforslaget for dig som erhvervsdrivende?

Der er to helt centrale områder, som skal lette omregisteringsprocessen:

 

  1. Fristforlængelse

Fristen for omregistrering forlænges med seks måneder således, at den oprindelige frist fra den 15. april 2021 forlænges til den 15. oktober 2021.

 

  1. Indskud af restkapital

Der er lagt op til en lempelse af de økonomiske krav ved omregistrering. De gamle regler stillede krav om, at regnskabet i IVS’et skulle vise positiv egenkapital på kr. 40.000 for at kunne omregistreres til ApS. Efter de nye regler vil det være muligt at omregistrere sit IVS ved at indbetale forskellen mellem den oprindeligt registrerede kapital i IVS’et og den krævede selskabskapital i et ApS på kr. 40.000 Det vil konkret betyde, at hvis man stiftede sit IVS med kr. 10.000, kan man nu opfylde kapitalkravet ved at indbetale de resterende kr. 30.000

 

Loven trådte i kraft den 1. januar 2021. Det fulde overblik over det vedtagede forslag kan findes på følgende link: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L82/index.htm

 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til ovenstående, kan LRP rådgive dig i forbindelse med de strukturelle ændringer, der skal foretages i forbindelse med omregistrering af din virksomhed.