Når livet tager en uventet drejning - LRP hjælper klient i patientskadesag

Vores klient blev i sommeren 2013 indlagt på et offentligt sygehus med maveproblemer. Under indlæggelsen fik han 2 gange hjertestop på grund af for meget medicin.
Dette blev anerkendt som en patientskade, og der blev efterfølgende udmålt en méngrad på 10%.

Klienten kontaktede LRP Advokater

Vores advokater, med speciale i personskadeerstatning, vurderede sagen i tæt og fortrolig dialog med klienten.
Det var vurderingen at méngraden var sat for lavt, set i forhold til hans omfattende gener efter de 2 hjertestop, idet hjertestoppene havde påført vores klient en hjerneskade, der medførte et markant synstab på begge øjne.

På vegne af vores klient anlagde LRP Advokater sag mod Ankenævnet for Patienterstatningen, og sagen blev på baggrund heraf forelagt for Retslægerådet. Retslægerådet var enige med os i, at vores klient som følge af patientskaden havde fået en hjerneskade, som bl.a. medførte skade på synet.
Efter vores anmodning genoptog Ankenævnet for Patienterstatningen sagen, og har nu udmålt en méngrad på 65% til vores klient.

Sagen afventer nu Patienterstatningens udmåling af erhvervsevnetab samt tabt arbejdsfortjeneste.

Hos LRP Advokater er vi de rette, også til at hjælpe dig eller dine nærmeste