Når forsikringsselskaberne giver kamp til stregen

Det lykkedes efter 8 år – man skal aldrig give op

Vores klient arbejdede som guide i et rejsebureau. Her blev klienten involveret i et alvorligt trafikuheld på De Kanariske Øer. Lægerne på hospitalet var ikke gode til engelsk, og derfor blev journalen noget mangelfuld.
 
Det var svært at få sagen anerkendt som en arbejdsskade. For alle de gener, som skadelidte havde fået ved trafikuheldet, var ikke noteret i journalen.
 
På grund af den mangelfulde journal sagde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at der ikke var sket nogen skade, selv om trafikuheldet var en meget stor historie på De Kanariske Øer, fordi der var mange involveret i den alvorlige ulykke.
 
Efter 8 år er det langt om længe lykkedes – efter mange afgørelser og genoptagelsesanmodninger – at få sagen anerkendt og fastsat en méngrad.
 
I forløbet har der været kontakt med en medpatient, der var indlagt på sygehuset samtidig, ligesom der var kontakt til en tidligere arbejdskollega, der kunne bekræfte historien, og endelig her 8 år efter er der nu fastsat en méngrad på 40%.
 
Det betyder også, at skadelidtes sag om erhvervsevnetab nu kan genoptages, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen tidligere har fastsat erhvervsevnetabet til under 15%. Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning, at erhvervsevnetabet er på mindst 15%.
 
Vi har assisteret siden 2014, altså stort set fra starten, og assisteret hele vejen, uanset hvor sort det så ud.

 
Moralen er, at man aldrig skal give op.

 

Står du i en lignende situation og har brug for rådgivning, så kontakt en af vores erstatningsadvokater:

Annette Bendixen, tlf. 79 25 30 45 eller anb@lrp.dk

Svend Aage Helsinghoff, tlf. 79 25 30 18 eller sah@lrp.dk

Theresa Dam Andersen, tlf. 79 25 30 33 eller tha@lrp.dk.