Mindstekrav i udbudsretlige sammenhænge – tilbudsgivere

Skrevet af

LRP Advokater

Denne artikel er den anden ud af 2 artikler hvor vi sætter fokus på mindstekrav i udbudsretlige sammenhænge. Første artikel handlede om ordregiveren, og formuleringen af mindstekrav. Denne artikel handler om, hvordan man som tilbudsgiver egentlig skal forstå mindstekrav.

Betydningen af mindstekrav

Når der i et udbudsmateriale er opstillet mindstekrav, er det parametre man som tilbudsgiver skal overholde. Mindstkrav bruges netop af ordregiver, når de har vurderet at man ikke kan bruge ydelsen/produktet, såfremt det ikke netop opfylder mindstekravene.

Mindstekrav kan også være opstillet til den økonomiske og tekniske formåen, som fx minimumskrav til nøgletal fra regnskabet eller antallet af referencer. Det er således igen definitionen, at ordregiver har vurderet at virksomheden som minimum skal kunne opfylde de krav, førend man har vurderet, at de vil kunne løfte den udbudte opgave.

Om et mindstekrav er et mindstekrav eller ej, afhænger ofte af en konkret vurdering. Det er ikke altid, at det fremgår helt tydeligt af udbudsmaterialet hvad der er mindstekrav eller ej, men det er essentielt for tilbudsafgivningen, at man har styr på hvad der som minimum skal opfyldes. Man skal dog huske, at uklarheder i et udbudsmateriale er ordregivers ansvar, og ordregiver kan således som udgangspunkt ikke håndhæve uklare mindstekrav.

Man er begyndt at se er praksis, hvor der sondres mellem forskellige typer af krav; nemlig mindstekrav, krav og konkurrenceparametre. Således er det kun mindstekravene der SKAL opfyldes, og de andre kan evt. frafaldes eller konkurreres om.

Må man tage forbehold over for mindstekrav?

Nej, der kan i et tilbud ikke tages forbehold overfor mindstekrav.

Begrebet mindstekrav er netop rettet til de parametre, som ordregiver har vurderet som minimum skal opfyldes, førend et tilbud kan accepteres. Mindstekrav opfattes således i udgangspunktet som grundlæggende elementer, der altså ikke kan fraviges.

Såfremt man i sit tilbud tager forbehold overfor mindstekrav, skal tilbuddet afvises uden videre.

I stedet for at tage forbehold, bør man spørge ind til ordregiver og de opstillede mindstekrav. Både hvis de er uklare men også, hvis man mener at et mindstekrav er unødvendigt eller skudt over mål. Det er dog ordregiver der suverænt bestemmer, om de fastholder et mindstekrav eller ej – men såfremt de pågældende mindstekrav ikke er saglige, og de dermed unødigt begrænser konkurrencen, skal ordregiver annullere sit udbud.

Som tilbudsgiver skal man altså være meget opmærksom på mindstekrav i udbudsmaterialet, da det er parametre der skal overholdes og som man ikke kan undvige i sit tilbud. Er man i tvivl om, hvorvidt noget skal forstås som et mindstekrav, så stil spørgsmål til ordregiver.

Såfremt I har spørgsmål til mindstekrav i udbudsretlige sammenhæng, er I meget velkomne til at kontakte en af vores specialister i entrepriseret: 
 

 

Jens Glavind

T: 79 25 30 06

E: jg@lrp.dk

 

Ole Møller Jespersen 

M: 79 25 30 11

E: omj@lrp.dk