Mange års kamp mod forsikringsselskab endelig afsluttet

I november 2009 var vores klient på vej hjem fra arbejde, da hun blev påkørt bagfra af en bil.

Umiddelbart efter blev hun sygemeldt og har ikke været i arbejde siden.

Sagen har været vurderet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ligesom den har været forelagt Retslægerådet.

I sagen var der bl.a. uenighed mellem forsikringsselskabet og os om, hvorvidt skadelidte havde fuld erhvervsevne før skaden. Det var vores opfattelse, at klienten var fuldt funktionsdygtig på arbejdsmarkedet, men selskabet mente, at hendes funktionsevne var langt under halvdelen.

I oktober 2018 blev klienten tilkendt førtidspension.

Retslægerådet udtalte i sagen, at hendes varige symptomer fra hoved og nakke kunne tilskrives ulykkestilfældet.

Vi opgjorde herefter klienten krav til knap 2 mio. kr. i erstatning for tab af erhvervsevne.

Forsikringsselskabet ville ikke betale nær så meget og betalte kun godt kr. 700.000.

Der er nu afsagt dom, og vores klient er blevet tilkendt det fulde beløb i erstatningen.

Selvom der er gået 14 år, kan vores klient desværre ikke forvente at få sin erstatning endnu, da forsikringsselskabet har anket sagen til landsretten.

Det betyder, at hun meget vel kan komme til at vente yderligere 1 år på at få sin sag afgjort.

Det er helt urimeligt, når det tages i betragtning, at skaden skete i november 2009.

 

Kontakt en af vores erstatningsadvokater, hvis du vil vide, hvordan du står i din erstatningssag: 

Annette Bendixen, tlf. 79 25 30 45 eller anb@lrp.dk 

Svend Aage Helsinghoff, tlf. 79 25 30 18 eller sah@lrp.dk 

Theresa Dam Andersen, tlf. 79 25 30 33 eller tha@lrp.dk