LRP-forsvarsadvokater vinder principiel sag i Højesteret

Først i Byretten. Så i Landsretten. Og til sidst i Højesteret.

LRP har været gennem alle tre instanser for at få rettens endelige ord for, at tortgodtgørelsen har en øvre grænse i sager, hvor krænkelsen er sket adskillige gange.

Sagen var en del af det kontroversielle Umbrella-sagskompleks. LRP var beskikket forsvarer for en klient, som sammen med over 1.000 andre blev tiltalt for at dele videoer med seksuelt indhold af børn under 18 år.

Sagen omhandlede alene spørgsmålet om erstatning for den krænkelse, som offeret blev udsat for i forbindelse med delingen af videoerne – en såkaldt tortgodtgørelse.

De to ofre i Umbrella-sagerne er samlet set blevet tilkendt mere i tortgodtgørelse, end der sædvanligvis tilkendes for f.eks. voldtægt eller andre meget grove seksuelle forbrydelser.

LRP mente således, at der måtte være en øvre grænse for, hvor meget ofrene kunne få i tortgodtgørelse.

LRP gjorde derfor gældende, at Højesteret skulle tage hensyn til de godtgørelser, som allerede var tilkendt. Det var LRP’s opfattelse, at den allerede tilkendte godtgørelse var af en sådan størrelse, at den kompenserede for den samlede krænkelse.

En enstemmig Højesteret gav LRP medhold.

Landsrettens afgørelse blev således stadfæstet, og vores klient skulle derfor ikke betale yderligere tortgodtgørelse. 

LRP er meget tilfredse med dommens resultat, som er den første af sin slags. Har du brug for kompetent rådgivning, så tag fat i en af vores forsvarsadvokater.

 

Ole Møller Jespersen

D: 79253011

M: 40453955

E: omj@lrp.dk

 

 

Højesterets dom blev afsagt den 12. august 2020 - læs mere herom.

Læs Jyllandspostens omtale af Højesterets dom her.