LRP hjælper klient i erstatningssag, der først var blevet afvist

Med bistand fra LRP Advokater har vores klient fået tilkendt erstatning på ca. 700.000 kr. i en arbejdsskadesag, hvor hun ellers havde fået afslag på erstatning.

Erstatning for erhvervsevnetab blev afvist af både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen, fordi vores klients erhvervsevnetab var på knap 13 %, hvilket er under mindstegrænsen på 15 %.

Med henvisning til en dom fra Østre Landsret anmodede vi Ankestyrelsen om en genoptagelse af sagen, idet vi argumenterede for, at der med en indtægtsnedgang på lidt under 13 % var tale om en indtægtsnedgang af nogen betydning, og at dette berettigede skadelidte til erstatning for erhvervsevnetab på 15 %.

På denne baggrund genoptog Ankestyrelsen sagen, og vores klient er netop blevet tilkendt 15 % i erhvervsevnetab svarende til en erstatning på ca. 700.000 kr., idet Ankestyrelsen i det fulde fulgte vores argumentation.

Hos LRP er vi de rette. Hvis du har en lignende sag eller ønsker at få vurderet din sag, så tøv ikke med at tage kontakt.

 

Anette Bendixen // Advokat (L)

T: +45 79 25 30 45

M: anb@lrp.dk