Klient fik ret til udbetaling fra pensionsselskabet

Vores klient havde en pensionsordning hos et dansk pensionsselskab med tilhørende forsikringsdækninger.

Klienten blev syg for mere end 20 år siden, og sagen blev anmeldt til pensionsselskabet.

Pensionsselskabet udbetalte fulde ydelser ved tab af erhvervsevne fra juli 2005. I 2008 fik klienten fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 15 timer. Herefter vurderede pensionsselskabet, at hun var berettiget til halve ydelser.

Den 20. januar 2020 fik klienten tilkendt et nyt fleksjob, men nu kun 8 timer pr. uge.

Klienten anførte, at hendes helbred var blevet forværret over tid, og at der var kommet nye problematikker til omkring smerter, træthed, kognitive forstyrrelser m.v.

Hun ønskede derfor igen udbetaling af fuld ydelse fra pensionsselskabet.

Pensionsselskabet var af den opfattelse, at selv om timerne var nedsat, var hendes generelle erhvervsevne ikke nedsat, da nedgangen i det ugentlige timeantal i fleksjob ikke dokumenterede, at den generelle erhvervsevne var blevet forværret.

Der kunne ikke opnås enighed med pensionsselskabet herom, og sagen blev derfor sendt til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring lagde vægt på, at klientens helbredsmæssige tilstand gradvist var blevet forværret gennem årene, og at hendes funktionsevne som følge deraf var blevet væsentligt nedsat.

På den baggrund nåede Ankenævnet for Forsikring frem til, at klientens erhvervsevne helt tilbage fra juni 2020 var nedsat med mindst 2/3, hvilket betød, at der igen skulle betales fulde ydelser til klienten.

 

Kontakt en af vores erstatningsadvokater, hvis du vil vide, hvordan du står i din erstatningssag: 

Annette Bendixen, tlf. 79 25 30 45 eller anb@lrp.dk 

Svend Aage Helsinghoff, tlf. 79 25 30 18 eller sah@lrp.dk 

Theresa Dam Andersen, tlf. 79 25 30 33 eller tha@lrp.dk