Hvem hæfter, når ansatte kører vanvidskørsel i virksomhedens biler?

Som arbejdsgiver bør man, på baggrund af retstilstanden omkring konfiskation af biler i forbindelse med vanvidskørsel, sikre, at ansatte underskriver en erklæring omkring vanvidskørsel – når virksomheden stiller bil til rådighed for den ansatte.

Højesteret har igen truffet afgørelse i en sag omkring vanvidskørsel. Højesteret gav Anklagemyndigheden medhold i, at staten må beholde en leaset bil, hvis denne er brugt til vanvidskørsel.

Det betyder, at uanset om en virksomhed ejer bilen eller om virksomheden har leaset bilen, så risikerer virksomheden tab, hvis bilen benyttes til vanvidskørsel.

Det følger af færdselsloven, at konfiskation af biler må foretages – også selvom føreren af bilen er en anden end ejeren. Dette gælder dog ikke, hvis konfiskationen må anses for uforholdsmæssigt indgribende. I den forbindelse bliver der lagt vægt på ejerens mulighed for at forudse, at bilen ville blive brugt til farlig kørsel og på ejerens mulighed for at sikre sine økonomiske interesser.

I sagen, som Højesteret lige har truffet afgørelse i, var der tale om en medarbejder, som havde fået sat bilen til rådighed som en demobil og lånte denne ud til en anden person. Personen, der havde lånt bilen kørte herefter vanvidskørsel, hvorfor bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation af politiet. Ejeren af bilen vil derfor lide et tab ved at bilen blev konfiskeret.

Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver får lavet en erklæring til de ansatte, der benytter virksomhedens biler eller virksomhedens leasede biler. En sådan erklæring kan eksempelvis udleveres særskilt til medarbejderne eller skrives ind som et tillæg til ansættelseskontrakten.

Har du brug for rådgivning omkring ovenstående, så kontakt advokat Theresa Dam Andersen, tlf. 79 25 30 30 eller tha@lrp.dk.