Højesteret underkender Skattestyrelsen i en vigtig sag om 15 %-reglen

Den 19. maj 2020 skrev LRP om de væsentlige ændringer, der er på vej omkring den såkaldte 15 %-regel, fordi skatteministeren havde varslet, at reglen skulle ophæves og erstattes af en ny 20 %-regel. Reglen betyder i al sin enkelthed, at fast ejendom, i forbindelse med familiehandler, kan handles til en pris, der ligger inden for 15 % af den offentlige vurdering. 

I rådgiverkredse er der dog bred enighed om, at man ikke bare kan anvende 15 %-reglen fuldstændig ukritisk. Skattestyrelsen har i visse tilfælde nemlig vurderet, at en given ejendom reelt var meget mere værd og derfor ikke uden videre kunne overtages af den næste generation til den offentlige ejendomsvurdering  +/- 15 %. Derfor er rådgivere især tilbageholdende med at anvende reglen, hvis eksempelvis priserne i et område afviger væsentligt fra de offentlige vurderinger, eller hvis der fx foreligger en konkret ejendomsmæglervurdering.

Højesteret har nu, i en ny afgørelse, slået fast, at Skattestyrelsen skal respektere de offentlige vurderinger, også selvom de er alt for lave. Afgørelsen fra Højesteret underkender i den grad Skattestyrelsens hidtidige praksis, og det kan få stor betydning for rigtig mange mennesker, der enten er blevet underkendt af SKAT eller står over for et generationsskifte af fast ejendom.

Den konkrete sag fra Højesteret drejer sig om et dødsbo, der ejede en større udlejningsejendom i København. Den offentlige vurdering på ejendommen lød pr. 1. oktober 2020 på 22,7 millioner kroner. Helt efter reglerne ansatte boet derfor ejendommen til 19,3 millioner kroner, hvilket svarer til den offentlige vurdering minus 15 %.

Skattestyrelsen kunne dog ikke acceptere denne værdiansættelse, fordi der i det samme kvarter var solgt en del ejendomme til langt over de offentlige ejendomsvurderinger. Efter anmodning fra Skattestyrelsen fastsatte Skifteretten derfor ejendommen til den faktiske (og væsentligt højere) handelsværdi, som Østre Landsret efterfølgende gav Skifteretten medhold i.

Højesteret kom imidlertid frem til det stik modsatte resultat:

”15 %-reglen bygger på et værdiansættelsescirkulære fra 1982, og cirkulæret bygger på en forudsætning om, at det offentlige er nærmest til at bære risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav,” lyder det i afgørelsen.

Med denne afgørelse er der nu endelig skabt yderligere klarhed om anvendelsen af 15 %-reglen, og flere sager ved domstolene nærmer sig deres afslutning og vil utvivlsomt skabe endnu større klarhed. Der er fortsat gode muligheder for, at man kan foretage generationsskifte af fast ejendom på meget gunstige vilkår, men man skal fortsat være påpasselig med at anvende reglerne ukritisk.

LRP har årelang erfaring med alle former for familiehandler og generationsskifter – herunder også af fast ejendom. Hvis du går med overvejelser om køb eller salg af fast ejendom, en familiehandel eller et generationsskifte, er du velkommen til at kontakte vores team for fast ejendom til en uforpligtende snak om dine muligheder. De gunstigere regler gælder et stykke tid endnu, men ingen ved hvor længe, og derfor er det en god idé at udvise rettidig omhu og få gennemført familiehandlerne og generationsskifterne i tide.

 

Jens Glavind // Advokat (H) og Partner

T: +45 40 97 20 75

M: jg@lrp.dk

 

Simone Glavind // Advokatfuldmægtig

T: +45 22 48 04 86

M: sg@lrp.dk