Forsikringsselskaber anker i ét væk

I forbindelse med en sag om personskadeerstatning har vi netop fået en afgørelse fra Ankestyrelsen, der stadfæster en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Sagen drejede sig om, hvorvidt vores klient, der var kommet til skade, var berettiget til et midlertidigt erhvervsevnetab.  

Det var helt oplagt i sagen, at der var en indtægtsnedgang, men samtidig var skadelidtes sag ikke afklaret. Derfor var skadelidte tilkendt midlertidig løbende erstatning for erhvervsevnetab, og dette ankede forsikringsselskabet. 

Det fik de heldigvis ikke medhold i, hvilket betyder, at vores klient fortsat er berettiget til at modtage løbende erstatning for erhvervsevnetab.  

For de skadelidte er det en uheldig udvikling, vi er inde i, hvor forsikringsselskaberne i større og større omfang anker sagerne. Det gør, at de trækker i langdrag og giver en usikkerhed hos de skadelidte. Ydermere er der en del forsikringsselskaber, som slet ikke vil udbetale, når der er kommet en afgørelse fra Ankestyrelsen, men vælger at stævne Ankestyrelsen. 

Når et forsikringsselskab stævner Ankestyrelsen, så har det også den ærgerlige konsekvens, at den skadelidte ikke har part i sagen – og dermed heller ikke har nogen indflydelse på retssagen, selvom det drejer sig om den skadelidte. 

Det opleves ofte frustrerende, specielt for de skadelidte, der må vente flere år, inden de får den erstatning, de er berettigede til. 


Kontakt en af vores erstatningsadvokater, hvis du vil vide, hvordan du står i din erstatningssag: 

Annette Bendixen, tlf. 79 25 30 45 eller anb@lrp.dk 

Svend Aage Helsinghoff, tlf. 79 25 30 18 eller sah@lrp.dk 

Theresa Dam Andersen, tlf. 79 25 30 33 eller tha@lrp.dk