Forlængelse af frist for virksomheders årsrapporter

Folketinget har netop vedtaget et haste-lovforslag, der forlænger virksomheders frist for indberetning af årsrapporter. Derudover er der givet adgang til, at virksomheder kan afholde generalforsamling elektronisk.

Gælder det for min virksomhed?

Der er givet fristforlængelse med 1 måned fra 31/05/21 til 30/06/21 til langt de fleste danske virksomheder. Det er virksomheder, hvis regnskabsår følger kalenderåret, der er omfattet. 

Hvis disse selskaber har væsentlige udenlandske aktiviteter, og det på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet anses for uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen som konsekvens af COVID-19, er fristen forlænget med 3 måneder.

Derudover er der givet fristforlængelse til de børsnoterede selskaber, som har væsentlige udenlandske aktiviteter, og som opfylder kravet om, at det er uforholdsmæssigt vanskeligt at fremskaffe regnskabsmateriale. 

Selskaber

Regnskabsafslutning

Fristforlængelse

Selskab

31/12/20

1 måned – dvs. 30/06/21

Selskab med væsentlige udenlandske aktiviteter

31/12/20

3 måneder – dvs. 31/08/21

Børsnoterede selskaber med væsentligt udenlandske aktiviteter

31/01/21

3 måneder – dvs. 31/08/21

 

Der er ikke aktuelt givet fristforlængelser i selskaber, hvis regnskabsår ikke følger kalenderåret. Der er dog med den nye bekendtgørelse mulighed for, at der i løbet af 2021 kan fastsættes yderligere regler om fristforlængelser for disse virksomheder. 

Ønsker man at udnytte fristforlængelsen, skal man skrive til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 30/06/21.

Elektroniske generalforsamlinger og fristforlængelse

Med den nye bekendtgørelse kan direktionen eller bestyrelsen i selskaber beslutte, at der alene afholdes generalforsamling elektronisk, uanset hvad der ellers står i selskabets vedtægter. 

Det kan også besluttes, at der afholdes delvis elektronisk generalforsamling. Det vil sige, at man som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen, kan deltage elektronisk, herunder stemme elektronisk uden at være til stede på generalforsamlingen.

Yderligere kan det besluttes at fravige fristerne i vedtægterne for indkaldelse og afholdelse af generalforsamling, så længe generalforsamlingen bliver afholdt tids nok til at godkende årsrapporten og få den sendt ind til Erhvervsstyrelsen inden for den fastsatte frist.

Hvis virksomheder på grund af forsamlingsforbud ikke kan afholde generalforsamling med fysisk fremmøde og grundet ejerkredsens særlige karakteristika ikke forsvarligt kan afholde elektronisk generalforsamling, skal årsrapporten alligevel være modtaget hos erhvervsstyrelsen senest 31/08/21.

Ønsker man at udnytte fristforlængelsen, skal man skrive til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 30/06/21.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til ovenstående, kan LRP rådgive dig og din virksomhed.

 

Kontakt advokatfuldmægtig Louise Reuss Boesen

Mobil: +45 42667034

E-mail: lrb@lrp.dk