Familiesammenføring efter EU-reglerne

LRP Advokater har hjulpet et ægtepar med at få familiesammenføring efter EU-opholdsbekendtgørelsen. 


I dette tilfælde var manden dansk statsborger, og hustruen fra Thailand, dvs. tredjelandsstatsborger. Manden havde i en årrække arbejdet i Tyskland og havde på en ferie i Thailand mødt sin kommende ægtefælle. Ægtefællerne besøgte jævnligt hinanden, både i Thailand og Tyskland, og hustruen var også med på familieferie i Danmark for at møde mandens familie. Ægtefællerne fandt det dog ikke hensigtsmæssigt med et langdistanceforhold, og eftersom manden havde sit arbejde i Tyskland, havde han ikke mulighed for at flytte til Thailand. Hustruen ville gerne tilslutte sig manden i Tyskland, men ægtefællerne var i tvivl om deres rettigheder og søgte derfor hjælp hos LRP Advokater. 


Eftersom manden er dansk statsborger og har udnyttet sin ret om fri bevægelighed efter EU-reglerne, kunne ægtefællerne blive familiesammenført efter EU-reglerne. Hustruen blev familiesammenført med manden i Tyskland, og efter 6 måneder ville ægtefællerne gerne flytte tilbage til Danmark. Eftersom de nu havde etableret et familieliv i Tyskland, så kunne hustruen blive familiesammenført med sin mand efter EU-reglerne. 

Står du, eller en du kender, i en lignende situation, er du/I velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Frederikke Skaaning Steffensen på 79 25 30 00 eller fss@lrp.dk for en drøftelse.