En lille ændring med store konsekvenser

Der er kommet en ny ejendomsvurderingslov. Af landets 100.000 landbrugs- og skovejendomme er det anslået, at 15.000 kommer til at blive vurderet til at være en ejerbolig. Det kan få store skattemæssige konsekvenser.

Landbrugsejendomme vurderes ofte til at være en tredjedel af markedsprisen og beskattes yderligere med en langt lavere promille end en almindelig beboelsesejendom. Skattestigningen risikerer derfor at blive over tidobbelt for nogle ejendomme.

 

Ejer man en landbrugsejendom, eller et hus på landet?

Efter den gamle ordning blev ejendomme på over 5,5 ha automatisk anset for landbrugsejendomme. Denne regel bliver ikke videreført i den nye ordning, og det afgørende i den nye vurdering kommer til at være, hvorvidt ejendommen hovedsageligt anvendes til beboelse eller landbrug.

For at noget er landbrug, kræver det, at der er en vis erhvervsmæssig produktion på ejendommen. De klassiske eksempler herpå er marker og husdyrproduktion, men gartnerier, dambrug og pelsdyrsproduktion anses også som landbrug. Omvendt anses det ikke som landbrug, hvis brugen kun har en hobbymæssig karakter. Det kan være, at man har et par heste, en større køkkenhave, eller nogle søer. Disse ejendomme vil ikke længere blive anset som landbrugsejendomme efter den nye vurderingslov.

Den endelige beslutning ligger dog hos vurderingsstyrelsen, og de laver en samlet vurdering af alle ejendommens forhold.

Slaget, om hvilken kategori din ejendom skal tilhøre, skal slås nu. Der er to vigtige deadlines, du skal være opmærksom på. Den første deadline er før vurderingsstyrelsen træffer deres afgørelse, og det er den 28. april 2023. Den giver muligheden for at ændre de oplysninger og det grundlag, vurderingen er på.

 

Et vigtigt valg at træffe

Den anden deadline er, om man ønsker at bruge den overgangsordning, som lovændringen tilbyder. Overgangsordningen betyder, at man som ejer af en ejendom, der indtil nu er kategoriseret som landbrug, kan forblive landbrug. Står man i den lille gruppe, der går fra at være et hus, men bliver vurderet til at være landbrug eller skov efter de nye regler, har man også denne mulighed. Beslutningen skal tages senest 6 uger efter, man har modtaget den nye vurdering, og beslutningen er endelig og bindende overfor ejeren.

Anderledes er det for den gruppe, som fremadrettet vurderes at være erhverv. Denne lille gruppe kan ikke være en del af overgangsordningen og vil derfor være erhverv.

I forbindelse med valget om overgangsordning eller ej, er det vigtigt at have flere overvejelser:

Sælger man indenfor kort tid, kan man have interesse i at skifte ejendommens status. De gamle marker bliver pludselig til store flotte haver på en landejendom, og ejendomsværdien stiger. Det samme gør ejendomsskatten også. Sælger man derimod først om flere år, kan der være fordele ved at beholde den gamle vurdering. Her vil ejendomsskatten forblive lav, indtil man vælger at sælge ejendommen, og man vil fortsat kunne være en del af virksomhedsordningen og få fradrag for forbedringer.

I forlængelse heraf er det vigtigt at overveje, om man ønsker at beholde ejendommen i næste generation. Her kan det være en god idé at foretage en lille afståelse på 1%. Det sikrer, at den næste generation i familien kan beholde ejendommen under samme vurdering, når det fulde skifte bliver foretaget.

Hvis du står med en ejendom, der står foran en ny vurdering, så er det vigtigt, at du reagerer inden for de nævnte frister. Hos LRP står vi altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

Kontakt en af vores advokater, hvis du vil vide, hvordan du står i netop din sag: 

Jens Glavind, tlf. 79 25 30 06 eller jg@lrp.dk 

Bjørn Ravn, tlf. 79 25 30 55 eller br@lrp.dk 

Mads Benjamin Hansen, tlf. 79 25 30 31 eller mah@lrp.dk