Afgørende dom fra EU-domstolen gør det nemmere at få familiesammenføring til et dansk barn

Skrevet af

Den 5. maj 2022 afsagde EU-domstolen en afgørende dom på familiesammenføringsområdet, der nu gør det nemmere at blive familiesammenført med et dansk barn.

Dommen fastslår, at en forælder til et mindreårigt barn, der er statsborger i et EU-land, under visse betingelser kan få opholdstilladelse i det EU-land, hvor barnet er bosat.

Dette er for eksempel tilfældet, hvis et afslag på en opholdstilladelse vil medføre, at barnet bliver nødt til at forlade EU for at være sammen med den pågældende forælder.

Der skal desuden bestå et afhængighedsforhold mellem den pågældende forælder og barnet. Dommen fastslår, at der er en formodning for et sådant afhængighedsforhold, såfremt begge forældre i det daglige er fælles om at tage sig af barnet og om at varetage den retlige, følelsesmæssige og økonomiske forsørgelse af dette barn.