10 år gammel arbejdsskade godkendt

Skadelidte havde et bijob som vicevært i en boligforening og blev i 2011 udsat for et overfald i forbindelse med udførelse af sit arbejde, hvor han blev truet.

Skadelidte havde i begyndelsen hjælp fra sin fagforening, men det lykkedes ikke fagforeningen at få skaden anerkendt eller indhentet tilstrækkelig dokumentation for, at der var tale om en arbejdsskade, og at skaden var skyld i hans dårlige psykiske tilstand.

Efter at sagen har været behandlet både i AES og Ankestyrelsen, som ikke ville godkende skaden som en arbejdsskade, blev spørgsmålet indbragt for retten. Her blev det konstateret, at der var årsagssammenhæng mellem de psykiske skader og de gener, han havde fået.

Vi overtog sagen i 2017. Indtil da havde han havde fået hjælp fra fagforeningen.

Vi gik i gang med at få sagen lægeligt belyst og efter de nye lægelige oplysninger, ville AES/Ankestyrelsen ikke anerkende skaden som en arbejdsskade.

Sagen blev herefter indbragt for Retten.

I oktober måned 2021 kastede Ankestyrelsen håndklædet i ringen og anerkendte skaden som en arbejdsskade.

Det betyder, at der nu skal udmåles en erstatning til ham, dels for den tid han ikke har fået for og dels også fremadrettet.

Sagen viser, at det er vigtigt at have kompetent hjælp og også af nogen, der tror på sagen, og som vil give den en ekstra indsats for at skaffe de nødvendige beviser og dokumentation for, at skaden kan anerkendes.