Privat

Patientskade/Fejloperation

I forbindelse med en skade som følge af en fejlbehandling inden for sundhedsområdet, kan LRP rådgive dig om dine muligheder for at opnå den erstatning, som du som udgangspunkt er berettiget til.

Opdateret: Juli 2023

Hvornår er du omfattet af loven?

I henhold til lovgivningen på området for patienterstatning, skal en række kriterier være opfyldt for, at du er omfattet af loven og kan søge om erstatning. 

Den skade, der er indtrådt, skal være forårsaget på en af følgende måder:

 • En specialist inden for samme område ville have behandlet dig på en anden måde og derved undgået skaden.
 • Der er opstået komplikationer, der overskrider grænsen for, hvad du som patient må tåle. Dette er baseret ud fra rimelighedsbetragtninger.
 • Der er fejl og svigt i det anvendte medicinske udstyr.
 • Der kunne være anvendt en tilsvarende behandlingsmetode, som havde medført et bedre resultat.

Over 20 års erfaring på erstatningsområdet

Hos LRP har vores erstatningsadvokater over 20 års erfaring i at behandle og føre erstatningssager. For dig betyder vores erfaring, at vi kan holde overblikket og navigere i erstatningssystemet, og guide dig fra start til slut i din sag.

Vi er opmærksomme på, at det som skadelidt kan være en udfordring at finde overskud til, at føre en patientskadesag, samtidig med, at man er udfordret på andre områder som følge af skaden. Derfor vil vi gerne hjælpe dig.

Grundlaget for udbetaling af patientskadeerstatning

Hvis din skade er omfattet af reglerne og anerkendes, vil erstatningen udmåles i medfør af erstatningsansvarsloven.

Der kan være forskellige former for udbetaling – herunder bl.a.

 • erstatning for behandlingsudgifter
 • godtgørelse for svie og smerte
 • godtgørelse for mén
 • erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • erstatning for tab af erhvervsevne
 • forsørgertabserstatning til de efterladte, i tilfælde hvor man mister samlever/ægtefælle eller hvor forældre til mindreårige dør
 • godtgørelse til forældre i tilfælde, hvor mindreårige børn dør

 

LRP tilbyder dig en uforpligtende samtale

Vores erstatningsafdeling tilbyder en uforpligtende og gratis vurdering af din patientskadesag. Vores vurdering laves på baggrund af din konkrete situation, og giver dig vores vurdering af dine chancer og muligheder for at opnå erstatning. Det er vores opfattelse, at jo tidligere en specialistadvokat inddrages i sagen, jo større er chancerne for at opnå det bedste resultat. På den måde sikres et stort overblik over sagen fra start til slut. 

Du er meget velkommen til at ringe til os på tlf.nr. 79 25 30 00 eller sende os en e-mail på mail@lrp.dk

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder svie og smerte?

Svie og smerte er et udtryk i erstatningssager, som dækker over de gener, du bliver påført i forbindelse med en sygemelding og et behandlingsforløb efter en skade. Det er form for ”plaster på såret” i et sygdomsforløb. 

Hvornår udbetales svie og smerte?

Du kan få erstatning for hver sygedag, du har haft på grund af en skade, hvis du har været sygemeldt - det er det, der kaldes godtgørelse for svie og smerte. Erstatningen opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Betingelsen er dog, at der er en ansvarlig skadevolder.

Beløbet for svie og smerte fastsættes efter loven, og taksten reguleres årligt. I 2023 er taksten 220 kr. pr/sygedag. Der kan maksimalt gives 85.500 kr. i erstatning i alt. Du kan få erstatning indtil maksimumsbeløbet er udbetalt, eller indtil du er erklæret rask. 

Godtgørelse for svie og smerte er et skattefrit beløb.

Hvordan får man erstatning for svie og smerte?

Du kan få godtgørelse for svie og smerte, hvis du er sygemeldt på grund af en skade, og hvis der er en ansvarlig skadevolder. Har du eksempelvis været i en færdselsulykke, skal du henvende dig med dine erstatningskrav til den modpart, som har ansvaret for ulykken. 

Hvordan søger man erstatning for fejlbehandling?

Man kan selv søge erstatning for fejlbehandling på https://patienterstatningen.dk/

Hvad er personskade?

En personskade defineres som en skade på en persons fysiske eller psykiske helbred. Erstatningen afhænger af, hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser skaden har haft. Din eventuelle erstatning udmåles i medfør af erstatningsansvarsloven.

 

Kilder: https://patienterstatningen.dk/har-du-soegt-erstatning/hvad-kan-du-faa-erstatning-for

Har du spørgsmål vedrørende

Patientskade/Fejloperation?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Annette Bendixen

Advokat (L)

D79 25 30 45

M92 82 30 45

LRP - Advokatfuldmægtig

Frederikke Skaaning Steffensen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 15

LRP - Advokat (H)

Svend Aage Helsinghoff

Advokat (H)

D79 25 30 18

LRP - Advokat (L) og Partner

Theresa Dam Andersen

Advokat (L) og Partner

D79 25 30 33

M24 94 96 87

LRP - Advokatsekretær

Ann-Mari Meincke

Advokatsekretær

D79 25 30 25

LRP - Advokatsekretær

Christina Larsen

Advokatsekretær

D79 25 30 36

LRP - Advokatsekretær

Dorthe Rix

Advokatsekretær

D79 25 30 30

LRP - Advokatsekretær

Malene Vedel

Advokatsekretær

D79 25 30 40

close

Har du spørgsmål vedrørende Patientskade/Fejloperation ?

Skriv til os her, og vi kontakter dig helt uforpligtende.

Jeg har læst og accepterer LRP´s privatlivspolitik, og giver samtidig  tilladelse til at LRP må kontakte mig.