Arbejdsskade

Har du pådraget dig en arbejdsskade eller en sygdom som følge af dit arbejde, kan du have krav på erstatning som følge af en arbejdsskade. Med over 20 års erfaring, kan vi hjælpe dig med at få et overblik over situationen og sørge for, at du får den erstatning, som du kan have krav på.

I tilfælde af arbejdsskade eller arbejdsrelateret sygdom, kan du overveje følgende for at øge dine chancer for at opnå erstatning

  • Føre journal med skader og symptomer.
  • Oplyse din egen læge eller skadestue om de komplikationer, skaden eller sygdommen medfører. Det bør ske løbende såfremt der er ændringer i din tilstand.
  • Sørge for at anmelde din skade eller arbejdsrelaterede sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for et år.
  • Fastlægge hvorvidt arbejdsgiver eller anden person er ansvarlig for den skade, du har pådraget dig.
  • Undersøge i hvilket omfang du er dækket af en heltidsulykkesforsikring.
  • Kontakte os for rådgivning hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer videre med din arbejdsskadesag.

Der er en lang række elementer at tage højde for i en arbejdsskadesag, herunder bl.a. anmeldelse af krav, frister, og rådgivning om sager ved jobcentret. Vores team af erstatningsadvokater beskæftiger sig til dagligt med arbejdsskadesager, og du er velkommen til at kontakte vores erstatningsafdeling, som tilbyder en uforpligtende og gratis vurdering af din sag. På baggrund heraf, vil vi vurdere dine chancer og muligheder for at opnå erstatning alt efter hvilken skade du har lidt. Vi kan kontaktes på tlf. 79 25 30 00 eller på e-mail på: mail@lrp.dk

Har du spørgsmål vedrørende

Arbejdsskade?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Anders Tornbjerg Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 14

M20 20 70 17

LRP - Advokat (L)

Annette Bendixen

Advokat (L)

D79 25 30 45

M92 82 30 45

LRP - Advokatfuldmægtig

Kasper Hvolbæk Andersen

Advokatfuldmægtig

D79 25 30 64

M30 11 07 74

LRP - Advokat (H)

Svend Aage Helsinghoff

Advokat (H)

D79 25 30 18

LRP - Advokat (L)

Theresa Dam Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 33

M24 94 96 87

LRP - Advokatsekretær

Ann-Mari Meincke

Advokatsekretær

D79 25 30 25

LRP - Advokatsekretær

Christina Larsen

Advokatsekretær

D79 25 30 36

LRP - Advokatsekretær

Dorthe Rix

Advokatsekretær

D79 25 30 30

LRP - Advokatsekretær

Hanne Tønner Hansen

Advokatsekretær

D79 25 30 49

LRP - Advokatsekretær

Malene Vedel

Advokatsekretær

D79 25 30 40