Personskadeerstatning (Erhverv)

Har du eller en af dine kære været så uheldig at komme ud for en ulykke, bør du som udgangspunkt altid undersøge, om du har mulighed for at få erstatning. Hos LRP anbefaler vi altid, at du vender sagen med en advokat, da reglerne på området er komplicerede og svære at gennemskue.

Værd at vide om personskade

Der findes flere forskellige skadetyper med hver deres regelsæt. Generelt kan man dog sige, at du skal identificere den ansvarlige for din ulykke – vi kalder ham eller hende skadevolder – før en erstatningssag overhovedet kan komme på tale. Et hændeligt uheld – hvor ingen har skylden – kan du til gengæld anmelde til dit eget forsikringsselskab, hvis du har tegnet ulykkesforsikring.

 

Erstatning for andet og mere end fysiske genstande

Hvis du kan identificere en ansvarlig skadevolder, vil der oftest være et ansvarsforsikringsselskab, som kravet kan rettes imod. Du vil normalt kunne få dine udgifter til advokat dækket helt eller delvist.
I personskadeerstatningssager indgår der normalt overvejelser om:

  • Svie og smerte
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for varige mén
  • Erhvervsevnetabserstatning

Er der sket dødsfald ved ulykken, kan der blive tale om overgangsbeløb til ægtefælle og eventuelt forsørgertabserstatning til børn og ægtefælle. Skadevolders ansvarsforsikringsselskab vil normalt komme med et forslag til, hvordan erstatningen i din sag skal beregnes. Vælger du at samarbejde med LRP, vil vi være garant for, at du får den erstatning, du har krav på – uanset om du har været indblandet i en trafikulykke eller en arbejdsulykke eller er offer for fejlbehandling eller en forbrydelse.

TRAFIKULYKKER, PISKESMÆLD, GLIDESKADER OG ANDRE PROVATE ERSTATNINGSSAGER
Typisk vil der i denne type sager være et ansvarsforsikringsselskab, som du kan rejse sagen over for. Kan parterne ikke opnå enighed om fx graden af følgevirkninger efter ulykken, kan sagen forelægges Arbejdsskadestyrelsen, der så kommer med en vejledende udtalelse.

ARBEJDSSKABER
Er du ude for en ulykke på arbejdet eller i forbindelse med arbejdet, eller har du fået en erhvervssygdom? Så skal du altid anmelde sagen til Arbejdsskadestyrelsen.

PATIENTSKADER
Fejlbehandling og andre skader, du er blevet påført på fx sygehuse, skal anmeldes til Patienterstatningen.

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER
Bliver du indkaldt som vidne, har du krav på gratis bistand fra en advokat, som du selv vælger. Hvis du er offer for en forbrydelse, skal et eventuelt erstatningskrav rejses over for Erstatningsnævnet.

 

Brochurer

Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan få.

Hent brochure

Har du spørgsmål vedrørende

Personskadeerstatning (Erhverv)?

Kontakt LRP i dag

LRP - Advokat (L)

Anders Tornbjerg Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 14

M20 20 70 17

LRP - Advokat (H)

Martin Laursen

Advokat (H)

D79 25 30 45

M20 30 26 57

LRP - Advokat (L)

Theresa Dam Andersen

Advokat (L)

D79 25 30 33

M24 94 96 87