Det bliver dyrere at foretage generationsskifte

Vil du nå at gennemføre generationsskifte, inden regeringen hæver afgiften?

Pressen har de seneste måneder spekuleret i, hvornår afgifterne på generationsskifte vil blive hævet. Den 20. november blev der offentliggjort et lovforslag, der tyder på, at den nye boafgiftslov vil træde i kraft den 1. januar 2020, hvorefter det bliver dyrere at foretage generationsskifte.

Ændringen får betydning for generationsskifte af erhvervsvirksomheder både i levende live og ved død, hvorefter afgiften fra og med den 1. januar 2020 bliver på 15 % af arvebeholdningen eller gaven. Ændringen vedrører både generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der drives i personligt regi eller i selskabsform.

Der lægges i det nye lovforslag ikke op til, at der foretages ændringer i finansieringsmulighederne, beregning af passivpost, succession eller lignende vedrørende generationsskifte. Den øgede skattesats bliver således ikke kompenseret for på anden vis.

Et generationsskifte af erhvervsvirksomheder til nedsat gaveafgift på 6 % er altså fortsat en mulighed frem til udgangen af 2019.

Hvis du går og overvejer et generationsskifte i din virksomhed, anbefaler vi at gennemføre generationsskiftet nu med henblik på at undgå den forhøjede skattesats, der træder i kraft den 1. januar 2020.

Kontakt LRP Advokater Peter Agentoft Nielsen  på tlf. 40 94 08 00 eller pag@lrp.dk til en uforpligtende snak, hvis du har nærmere spørgsmål til eller går med overvejelserne om generationsskifte i din virksomhed.